Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost

Program:

Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021

Programska prioriteta: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Namen in cilj projekta:

Glavni namen projekta SmartMOVE je priprava strategij ter izvajanje mobilnostnih načrtov, s katerimi bo utemeljil potrebo po sistematičnem razvoju infrastrukture za razvoj multimodalnosti v regiji. Znotraj projekta se razvija sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot trajnostno naravnana alternativa obstoječim modalitetam prevoza. Pripravljajo se tudi konkretna politična priporočila za odločevalce na področju trajnostne mobilnosti. Z izdelavo mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa bo projekt prispeval k izboljšanemu upravljanju mobilnosti. Glavni cilj projekta je omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti, ter dolgoročni razvoj trajnostne mobilnosti, h kateremu bo prispeval na različne načine.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi ter priprava postopka pridobitve posebnega certifikata za trajnostno mobilnost.
 • Zasnova metodologije in izdelava mobilnostnih načrtov za organizacije, ki zaposlujejo večje število ljudi in so na prometnih stičiščih.
 • Pilotna vzpostavitev rešitve trajnostne mobilnosti za prevoz na delo v LUR z dinamičnimi skupinskimi prevozi.
 • Priprava priporočil za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogov za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

Partnerji v projektu:

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije – vodilni partner
 • Institut Jožef Stefan
 • Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
 • Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z
 • GoOpti d.o.o.
 • IPoP – Inštitut za politike prostora
 • Center energetsko učinkovitih rešitev (CER)
 • Raziskovalni inštitut Nordland (Nordland Research Institute)

 

Območja in podjetja, vključena v projekt:

 • Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • območje nakupovalnega središča BTC
 • Ikea Slovenija d.o.o.
 • Studio Moderna d.o.o.
 • območje Krajinskega parka Ljubljansko barje

 

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 1.609.166,79 EUR

Sofinanciranje Finančni mehanizem EGP 2014–2021 ob slovenski soudeležbi (100 %): 1.609.166,79 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 774.157,25 EUR

Sofinanciranje Finančni mehanizem EGP 2014–2021 (100 %): 774.157,25 EUR

Trajanje projekta:

1. maj 2022 – 30. april 2024

*****************************

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.  Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno RRA LUR in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.