Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Podjetno v svet podjetništva

 • Podjetno v svet podjetništva
 • Naložba v vašo prihodnost

Spodbujanje podjetništva med mladimi

Projekt Podjetno v svet podjetništva (PVSP) je bil namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje.

Delo je potekalo v skupinah s po desetimi udeleženci, ki so v petmesečnem obdobju, ko so bili zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vrednost je bila 3.888.354,00 € za leto 2013 in 4.761.452,00 € za leto 2014, izvajala pa se je na območju vse Slovenije. Financirala sta jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (15 %). Pogodbo o izvajanju sta 24. oktobra 2012 (za leto 2013) in 2. aprila 2014 (za leto 2014) sklenila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Regionalni center za razvoj iz Zagorja. Regionalni center za razvoj je kot vodilni partner zatem podpisal partnerske pogodbe z Regionalno razvojno agencijo Posavje, Mariborsko razvojno agencijo, Razvojnim centrom Novo mesto, Regionalno razvojno agencijo za Koroško, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Poslovno podpornim centrom Kranj, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-Kraške regije, Regionalno razvojno agencijo Mura, RRA severne primorske d.o.o. Nova Gorica in Razvojno agencijo Savinjske regije.

RRA LUR je v okviru projekta PVSP 2013 usposobil 20 mladih izobražencev, ki so v roku enega leta po zaključku usposabljanja ustanovili 6 novih podjetji, 6 udeležencev pa se je zaposlilo v drugem podjetju.

V okviru projekta PVSP 2014 pa je RRA LUR usposobil 30 mladih izobražencev, ki so do sedaj že ustanovili 11 novih podjetij, 7 pa se jih je zaposlilo v drugih podjetjih.

 “Operacija je bila delno financirana s strani  Evropske  unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: ‘Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti’, 1.2. prednostne usmeritve: ‘Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost’. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.”