Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Mednarodno povezovanje

EURADA

Od leta 2019 je RRA LUR polnopravna članica združenja EURADA (European Association of Development Agencies), v okviru katerega se povezuje z različnimi partnerji in sledi razpisom za nove projekte. Evropsko združenje razvojnih agencij, ustanovljeno leta 1992, združuje organizacije, ki delujejona področju gospodarskega razvoja. 76 članov v 22 državah Evropske unije in širše prek mreže EURADA povezuje svoje člane z nosilci gospodarskega razvoja, med katerimi so regionalne razvojne agencije, partnerji iz različnih podjetij in predstavniki EU.


EUROCITIES

RRA LUR je v aktivnosti mreže EUROCITIES vključen prek Mestne občine Ljubljana. Gre za mrežo 130 največjih evropskih mest in 40 partnerskih mest, ki imajo skupno 130 milijonov prebivalcev in se nahajajo v 35 državah.

Mrežo so leta 1986 ustanovila mesta Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milano in Rotterdam s ciljem utrditi vlogo in pomen lokalnih vlad v več-nivojski strukturi vladanja.


Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SGRZ)

RRA LUR intenzivno sodeluje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem, ki je edino nevladno predstavništvo slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere v Bruslju. S podporo združenja se agencija vključuje v številne evropske projekte, razvija in neguje partnerstva na ravni Evropske unije, pridobiva informacije o najsodobnejših premikih v ostalih evropskih regijah in v evropskih institucijah, sodeluje na dogodkih kot sta EU Design Days ter Dnevi regij in mest (Open Days) v Bruslju in tako ves čas nadgrajuje svoje znanje in spretnosti, obenem pa lastne dobre prakse prenaša na partnerske institucije.


Evropska zveza garancijskih shem (ang. European Association of Mutual Guarantee Societies – AECM) (članstvo prek RRA GIZ)

V okviru Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ) je RRA LUR član Evropske zveze garancijskih shem. Prek slednje nudi podporo malim in srednje velikim podjetjem in jim omogoča najem kreditov za realizacijo poslovnih načrtov, ki jih podjetja sama brez tovrstne podpore ne bi mogla realizirati.


Zveza evropskih oblikovalskih združenj (ang. Bureau of European Design Associations – BEDA)

RRA LUR je izjemno aktiven v Zvezi evropskih oblikovalskih združenj – tj. v največjem predstavniškem telesu oblikovanja v Evropi. Prek zveze agencija krepi partnerstva tako z ostalimi člani iz 25 evropskih držav kot tudi z drugimi organizacijami, aktivnimi na področju kreativnih industrij.

Agencija je s pomočjo mreže močno vpeta v promocijo prepoznavanja vrednosti oblikovanja in inovacij za evropsko gospodarstvo. Poleg tega sodeluje pri nudenju podpore vključevanju oblikovanja v podjetja, vladne in EU institucije za spreminjanje politik na način, ki koristi sektorju in prebivalcem Evrope.


Mreža rešitev za trajnostni razvoj (ang. Sustainable Development Solutions Network – SDSN)

V Mreži rešitev za trajnostni razvoj, ki jo je leta 2012 ustanovil generalni sekretar OZN Ban Ki-moon, RRA LUR z univerzami, raziskovalnimi inštituti, civilno družbo, fundacijami in drugimi organizacijami s pomembnimi strokovnimi znanji s področja trajnostnega razvoja sodeluje pri zagotavljanju slednjega na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Med drugim se v okviru mreže spopada s soočanjem z revščino, večanjem socialne vključenosti in ohranjanjem planeta na temeljih dobrega javnega in zasebnega vladanja.


Mreža evropskih regij za raziskave in inovativnost (ang. European Regions Research and Innovation Network – ERRIN) (članstvo prek SGRZ)

RRA LUR intenzivno sodeluje z mrežo ERRIN (tj. Mrežo evropskih regij za raziskave in inovativnost), ki spodbuja sodelovanje, učenje in razumevanje med evropskimi regijami oz. regionalnimi akterji s področja raziskav in inovacij s ciljem krepitve raziskovalnih in inovativnih kapacitet članskih regij. Mreža vključuje več kot 90 evropskih regij in njihovih predstavništev v Bruslju. Prek nje se evropske regije poleg projektnega sodelovanja vključujejo tudi v oblikovanje politik na ravni EU in zagotavljanje njihove skladnosti z regionalnimi izzivi.


TII – Technology Innovation International

Kot član mreže TII – Technology Innovation International RRA LUR podpira razvoj ekonomije znanja ter promovira inovacije in prenos tehnologij v podjetja. Mreža združuje svetovalce s področja inovacij, tehnologij in intelektualne lastnine, univerze, raziskovalne centre, regionalne razvojne agencije, gospodarske zbornice, znanstvene centre, inkubatorje, vladne institucije in ostale strokovne organizacije.


CIVINET Slovenia & Croatia

RRA LUR je član mreže CIVINET SLOVENIA–CROATIA, ki se osredotoča na trajnostni transport in mobilnost v partnerskih slovenskih in hrvaških mestih ter širše v regiji jugovzhodne Evrope. Aktivnosti mreže vključujejo večanje dostopnosti storitev javnega transporta ter izboljšanje pogojev za kolesarjenje in pešačenje, povečevanje prehoda na trajnostne oblike mobilnosti in zmanjševanje onesnaževanja s toplogrednimi plini, hrupom ipd. Mreža se povezuje tudi z ostalimi CIVITAS mrežami in Evropsko komisijo, prav tako podpira komunikacijo s pristojnimi ministrstvi v partnerskih državah, raziskovalnimi ustanovami, interesnimi združenji, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki.


Živi laboratorij InnoRenew

RRA LUR je zlati član Živega laboratorija InnoRenew, ki združuje več kot 80 članov iz več kot 20 držav sveta.

Živi laboratorij je bil ustanovljen v okviru projekta InnoRenew CoE, pri katerem kot partner sodeluje tudi RRA LUR, in je del Centra odličnosti InnoRenew CoE s sedežem v Izoli.

Svojim članom omogoča sodelovanje pri razvoju novih idej, izdelkov in storitev, vzpostavitev mednarodnega omrežja, praktično usposabljanje in izmenjavo zaposlenih ter sodelovanje in interakcijo z InnoRenew CoE in ostalimi člani ter dostop do najnovejših raziskav in ugotovitev na relevantnem področju z namenom oživitve gozdno-lesnega sektorja v Sloveniji.