Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Rurbance: Sonaravni razvojni model

 • RURBANCE - Rural urban governance
 • Alpine space

Sonaravni razvojni model

Program

Alpine Space

V projektu Rurbance je teritorij pojmovan kot prostor, kjer delujejo in sodelujejo različni deležniki in kjer se izvajajo politike z določenimi učinki.

Zaradi skupnih procesov rasti, krčenja in preobražanja podeželskih in mestnih območij metropolitanskih regij alpskega območja ni več mogoče pojmovati kot ločenega območja,ampak kot del istega “teritorialnega sistema”, kjer fizični, okoljski, funkcionalni, socialni in kulturni dejavniki določajo teritorialne odnose in njihovo potencialno usklajevanje. Projekt Rurbance obravnava podeželske in mestne skupnosti kot popolnoma enakovredne deležnike, saj lahko med seboj izmenjujejo znanje, kulturo, razvojne modele, tradicije, vrednote in naložbe. Z usklajevanjem območij ter medsebojnim oplajanjem podeželskih in mestnih razvojnih modelov se oblikuje predpogoj za konkurenčnost celotnih območij, v smislu sonaravnega razvojnega modela, ki vključuje kulturne, socialne, gospodarske in okoljske vidike.

Nameni in cilji projekta

Nameni projekta Rurbance so: aktiviranje omrežij in sistemskih povezav med deležniki kot enakovrednimi udeleženci v procesih odločanja; razvijanje ciljnih celostnih in na sodelovanju temelječih Rurbance modelov upravljanja v izbranih teritorialnih sistemih; zasnova skupne teritorialne razvojne vizije, kjer vsa območja ustvarjajo gospodarske, socialne, kulturne in okoljske vrednosti; sprejemanje skupne razvojne strategije, ki presega omejitve vertikalizacije in drobitve politik ter omogoča prekvalifikacijo območij in ukrepe za izboljšanje lokalnih razvojnih procesov

Trajanje projekta

1.julij 2012 – 30. junij 2015

Projektna skupina

Vodja projekta: Katja Butina

Člani projektne skupine: Lilijana Madjar, Matej Gojčič, Mojca Resinovič, Suzana Košir,  Amela Bešković