Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RCKE: Regionalni center kreativne ekonomije

Spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni in povezovanje gospodarstva s kreativnimi industrijami

Projekt RCKE  je bil nadaljevanje in nadgradnja  aktivnosti Regionalnega centra kreativne ekonomije, ki je s svojim delovanjem začel leta 2011 v okviru mednarodnega projekta Kreativna mesta (Creative Cities, program Srednja Evropa).

RCKE je aktivno prispeval k povečevanju poslovne usposobljenosti kreativnih ustvarjalcev in dodane vrednosti, ki jo zaradi vključevanja kreativnih industrij (KI) v svoje procese in produkte ustvari gospodarstvo. Regionalni center deluje kot točka povezovanja znotraj KI (mreženje), hkrati  pa spodbuja interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje KI z različnimi strokovnjaki, ki sodelujejo v procesu razvoja novih izdelkov in storitev za višjo konkurenčnost podjetij v regiji (poslovne verige). RCKE je z izobraževanji, delavnicami, svetovanji in drugimi dogodki kreativce, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije motiviral ter usposabljal za njihovo uspešnejše in učinkovitejše (so)delovanje.

Nameni in cilji projekta so bili:

 • Spodbujanje gospodarstva (klasičnih sektorjev) pri vpeljevanju ustvarjalnosti v svoje primarne dejavnosti. Cilj je bil torej povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi z namenom zvišati dodano vrednost in konkurenčno prednost končnih produktov ter storitev.
 • Podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oziroma kasnejši specializaciji.
 • Regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

Vsi cilji so bili doseženi.

Partnerji v projektu

Vodilni partner:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Ostali partnerji

Mestna občina Ljubljana, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Trzin

Financiranje

 • Vrednost celotnega projekta:  407.344,50 EUR
 • Sofinanciranje iz ESRR: 303.960,15 EUR
 • Sofinanciranje sodelujočih občin: 103.384,35 EUR

Trajanje projekta

21. december 2012 – 28. maj 2015