Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RAILHUC: Mestna železniška vozlišča in TEN-T omrežje

 • Central Europe

Mestna železniška vozlišča in TEN-T omrežje

Cilj projekta RAILHUC je bilo izboljšanje povezav glavnih vozlišč TEN-T koridorjev z lokalnimi in regionalnimi transportnimi mrežami preko odprave ozkih grl železniškega prometa. V projekt je bilo vključenih 13 projektnih partnerjev iz 11 pomembnih železniških vozlišč in 8 Srednjeevropskih držav. Ljubljansko železniško vozlišče je zastopala RRA LUR.

V Ljubljanskem železniškem vozlišču smo na podlagi analize obstoječega stanja železniške infrastrukture, tokov in storitev identificirali obstoječa ozka grla železniškega prometa in podali predlog ukrepov za njihovo odpravo. Ukrepi, ki so bili usklajeni z vsemi ključnimi področnimi deležniki, so predstavljeni v publikaciji Posodobitev železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji.

Partnerji projekta

V projekt je bilo vključenih 13 projektnih partnerjev iz 11 pomembnih železniških vozlišč in 8 Srednjeevropskih držav. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je slovenski projektni partner, ki zastopa Ljubljansko železniško vozlišče.

Financiranje

vrednost celotnega projekta: 3.347.622,25 EUR
vrednost RRA LUR: 218.610,70 EUR
sofinanciranje EU: 185.819,00 EUR (85 %)
sofinanciranje RRA LUR: 32.791,60 EUR (15 %).

Trajanje projekta

oktober 2011 – september 2014

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.railhuc.eu, ki poleg osnovnih informacij in doseženih rezultatov vsebuje tudi novice o poteku projekta, kontaktne podatke in povezave do udeleženih partnerjev.