Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Catch-MR: Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah

 • Catch MR - Metropolian Regions
 • Interreg IVC
 • European Regional Development Fund

Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah

Program

INTERREG IV C – mednarodni (transnacionalni) projekt

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja in konkurenčnost metropolitanskih regij. Ključna strategija za doseganje tega cilja je krepitev učinkovitih in okolju prijaznih storitev potniškega prometa med metropolo in njenim zaledjem v regiji. Projekt bo predstavil dobre prakse na področju razvoja rabe tal in prometa v sodelujočih metropolitanskih regijah ter preučil možnost njihovega prenosa v druge regije.

Učinkovit, zanesljiv in trajnostni promet je eden od najpomembnejših predpogojev za gospodarsko rast. To še posebej velja za metropolitanske regije kot gonilne sile razvoja. Metropolitanske regije so središčna vozlišča za lokalni, regionalni in mednarodni promet in se soočajo z nenehnim naraščanjem njegovega obsega. Zato se srečujejo z velikimi izzivi glede organizacije prometne infrastrukture in storitev. Poleg finančnih zahtev morajo pri njihovem urejanju upoštevati še demografske spremembe, varovanje okolja in podnebne spremembe. Učenje na primerih dobrih praks lahko tako veliko pomaga pri razreševanju podobnih prihodnjih izzivov v Evropi.

Sodelavci projekta CATCH_MR organizirajo izmenjavanje izkušenj med metropolitanskimi regijami ter zagotavljajo informacije in ugotovitve na naslednjih medsebojno povezanih področjih: zmanjšanje povpraševanja po prometu, zlasti z boljšo integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja, spreminjanje načina prevoza, posebej z izboljševanjem privlačnosti lokalnega javnega prometa, povečevanje rabe učinkovitih in nizkoizpustnih tehnologij v osebnem in javnem prometu. Sodelavci pri svojih aktivnostih zasledujejo integrirani pristop, ki preučuje naslednja področja: širjenje urbanih območij in razvijanje načrtovalskih orodij za njegovo omejevanje, povečevanje privlačnosti lokalnega javnega prometa z izboljšanjem njegovega delovanja, promoviranje intenzivne rabe obnovljivih virov energije v potniškem prometu s pomočjo dostopnih tehnologij in izgrajevanje potrebne infrastrukture, okrepljeno sodelovanje med metropolami in regijami pri skupnem načrtovanju.

Partnerji v projektu

Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg, Nemčija (koordinator), Municipality of the City of Budapest, Madžarska,  Budapest Transport Association Co., Madžarska, City of Oslo, Department for Environmental Affairs and Transport, Norveška, Akershus County Council, Department of Regional Development, Norveška, Vienna City Administration, Municipal Department 18, Avstrija, Government of Lower Austria, Department for Spatial Planning and Regional Policy, Avstrija, Province of Rome, Italija, Lazio SpA – Enterprise Europe Network, Italija, The Göteborg Region Association of Local Authorities, Švedska in slovenska partnerja ZRC Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

 Financiranje

Vrednost celotnega projekta: 2.004.601,96 €

Vrednost projekta za RRA LUR: 108.310,00 €

Od tega:

Ø 85 % sofinancira EU – 92.063,50 €

Ø 10 % sofinanciranje SVLR – 10.831,00 €

Ø 5 % lastna udeležba – 5.415,50 €

Trajanje projekta

1. januar 2010 – 31.december 2012