Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

ROBUST: Prihodnost mesta in podeželja – iskanje sinergij: Oskrba z lokalno pridelano hrano po sistemu kratkih verig

Program:

Obzorje 2020

Namen in cilji projekta:

Dobro zasnovani upravljavski dogovori na lokalni in regionalni ravni negujejo dobre odnose med podeželskimi in mestnimi območji. Vzajemno koristni odnosi podeželskih, primestnih in mestnih povezav, s katerimi se ukvarja projekt ROBUST, pa so pogoj za uspešno izvajanje Evropske strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

ROBUST bo opredelil in okrepil politike, upravljavske sisteme in prakse, ki lahko učinkoviteje prispevajo k pametni, trajnostni in vključujoči rasti. Posebna pozornost bo namenjena zmogljivostim občinskih in regionalnih uprav in drugih zainteresiranih deležnikov za doseganje in krepitev obojestransko koristnih odnosov. Cilj projekta ROBUST je oblikovati praktično usmerjen model sodelovanja in upravljanja (ter z njim povezana komunikacijska in izobraževalna gradiva), ki ga je mogoče prenesti v različna okolja.

Regionalna razvojna agencija se bo v okviru projekta ukvarjala s tematiko trajnostnih prehranskih sistemov po sistemu kratkih verig v Ljubljanski urbani regij. Povezali bomo vzgojno izobraževalne zavode z lokalnimi pridelovalci hrane ter obenem raziskovali pridelovalne potenciale regije, problematiko zavržene hrane, različne sisteme upravljanja, financiranja, logistike in novih poslovnih modelov. Ukvarjali se bomo tudi z ozaveščanjem vseh vključenih deležnikov. Pričakovan rezultat projekta je predlagan model upravljanja za pridelovalce hrane, vzgojno izobraževalne institucije in posrednike med njimi, ki bo po načelu krožnega gospodarstva omogočal dvig uporabe lokalno proizvedene hrane za pripravo obrokov.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Akcijski in konceptualni metodološki okvir – analitični okvir ter sklop metodologij in orodij za opisovanje in analizo odnosov vzdolž podeželskih, primestnih in mestnih povezav.
 • Podeželsko – urbane mreže sinergij – poglobljena analiza medsebojnih odnosov in povezav, ki vključuje 5 tematskih delavnic in 11 regionalnih delavnic.
 • Izboljšanje sinergij prostorskega razvoja – ocena potencialov in ovir za izboljšanje vzajemno koristnih odnosov v enajstih različnih ozemeljskih okoljih, ki vključuje 11 delavnic različnih scenarijev.
 • Opredelitev uspešnih upravljavskih modelov, procesov in orodij (na petih tematskih delavnicah), ki bodo pripomogle k izboljšanje vzajemno koristnih odnosov.
 • Prenos in ponovljivost upravljavskih modelov, ki omogoča širšo uporabo uspešnih modelov in orodij upravljanja (izdelava gradiva za komuniciranje in usposabljanje, nabor primerov dobrih praks, sodelovanjem pri učenju).
 • Nabor diferenciranih priporočil za politike, ki so namenjene povečanju uporabe in stalnemu razvoju uspešnih upravljavskih modelov na občinski, regionalni, nacionalni in Evropski ravni.

Partnerji v projektu:

 • WAGENINGEN UNIVERSITY, Nizozemska – vodilni partner
 • REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA  LJUBLJANSKE URBANE REGIJE, Slovenija
 • ABERYSTWYTH UNIVERSITY, Velika Britanija
 • NODIBINAJUMS BALTIC STUDIES CENTRE, Latvija
 • TUKUMA NOVADA DOME, Latvija
 • UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE LBG, Velika Britanija
 • BUNDESANSTALT FUER BERGBAUERNFRAGEN, Avstria
 • PLANUNG & FORSCHUNG POLICY RESEARCH & CONSULTANCY BERGS UND ISSA
 • PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTS UND SOZIALWISSENSCHAFTLER, Nemčija
 • PERI-URBAN REGIONS PLATFORM EUROPE, Belgija
 • UNIVERSITAT DE VALENCIA, Španija
 • OIKOS SVETOVANJE ZA RAZVOJ DOO, Slovenija
 • LUONNONVARAKESKUS, Finska
 • HELSINGIN KAUPUNKI, Finska
 • GENERALITAT VALENCIANA, Španija
 • ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH), Nemčija
 • GEMEENTE EDE, Nizozemska
 • COMMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, Portugalska
 • INSTITUTO SUPERIOR TECNICO, Portugalska
 • UNIVERSITA DI PISA, Italija
 • GLOUCESTERSHIRE COUNTY COUNCIL, Velika Britanija
 • REGIONALVERBAND FRANKFURTRHEINMAIN, Nemčija
 • PROVINCIA DI LUCCA, Italija
 • WELSH LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION, Velika Britanija
 • REGIONALMANAGEMENT STEIRISCHER ZENTRALRAUM, Avstrija

Financiranje:

Celotna vrednost projekta:      5.999.934,00  EUR

Vrednost projekta RRA LUR:       82.312,00  EUR

Sofinanciranje EU (100 %):          82.312,00  EUR

Trajanje projekta:

1. junij 2017 – 21. november 2021