Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Študija Promet: Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

Program

Evropski  sklad za regionalni razvoj

Nameni in cilji projekta

Projekt je namenjen predvsem spodbujanju trajnostnih oblik prometa v urbanem okolju. Eden izmed ključnih ciljev projekta je, skozi razumevanje prometa in potreb po javnem prevozu pridobiti podlage za načrtovanje koridorjev javnega potniškega prometa glede na razvoj poselitve in dejavnosti v regiji, kar bo omogočalo ekonomičnost in učinkovitost javnega prometa. Ljubljana ima veliko migracijsko zaledje, ki se napaja z osebnim motornim prometom, kar pomeni, da se vanjo dnevno pripelje po sto tisoč vozil iz ostalih občin regije ter iz celotne Slovenije. Zato je potrebno čim večji obseg dnevnih migracij preusmerjati na javni potniški promet (v nadaljevanju JPP).

Projekt Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji je vsebinsko neločljivo povezan s projektom Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta.

Nosilec projekta

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Izvajalec projekta 

 • OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o. (priprava strokovnih podlag)
 • KORPUS d.o.o. (promocija)

Koordinator

 • OIKOS d.o.o.

Ožja projektna skupina

 • mag. Miran Gajšek, vodja operacije – Mestna občina Ljubljana
 • mag. Lilijana Madjar, član – RRA LUR
 • dr. Mitja Pavliha, član – Ministrstvo za okolje in prostor
 • Marjan Krasnič, član – Ministrstvo za promet
 • Tone Peršak, član – Občina Trzin
 • Ivan Stanič, član – Mestna občina Ljubljana

Financiranje

RRA LUR je projekt »Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji« prijavila na javni razpis v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (razvojne prioritete »Razvoj regij«) in pridobila sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 440.000 EUR preostanek celotne operacije pa sofinancira 24 občin iz LUR. Vrednost celotnega projekta je 863.000 evrov.

Trajanje projekta:

Rok za izvedbo projekta je po pogodbi predvidoma 19 mesecev po podpisu pogodbe oziroma avgusta 2009.