Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

OJP4Danube: Mehanizmi usklajevanja multimodalnega čezmejnega informacijskega omrežja o potovanjih, ki temelji na OJP za Podonavsko regijo

 • OJP4Danube

Program:

Interreg Podonavje

Namen in cilj projekta:

Namen OJP4Danube je vključitev čezmejnih / čezorganizacijskih mehanizmov usklajevanja ter boljša tehnična in organizacijska uskladitev prevoznikov in ponudnikov informacij o potovanjih z različnih ravni upravljanja glede razvoja multimodalnega čezmejnega informacijskega omrežja o potovanjih – temelječ na novem in inovativnem pristopu Open Journy Planning (OJP) – odprto načrtovanje potovanj.

Glavni cilj projekta je razvoj multimodalnega čezmejnega informacijskega omrežja o potovanjih, ki povezuje lokalna in regionalna omrežja javnega prevoza z glavnimi prometnimi koridorji (železnica) in  ki bo obogaten s kolesarskimi potmi in ustreznimi informacijami o kolesarjenju, potrebnimi za multimodalna potovanja.

Pričakovani rezultati projekta:

Glavni rezultat projekta je močna in medsebojno povezana digitalna infrastruktura, ki je na organizacijski in tehnični ravni usklajena med ključnimi čezmejnimi akterji in olajša celostno oskrbo s čezmejnimi multimodalnimi informacijami o potovanjih v prometnih koridorjih, ki prečkajo podonavsko regijo, ter povezanih regionalnih in lokalnih omrežij s pomočjo novega pristopa OJP. Na podlagi spoznanj in vmesnikov razvitih v projektu LinkingDanube bo ta projekt šel še dva koraka naprej z izkoriščanjem prednosti upoštevanja celotne multimodalne transportne verige s kolesarskim usmerjanjem kot osrednjim vidikom. OJP4Danube bo posebno pozornost posvetil prevozu s kolesi za turiste, pa tudi za dnevne prevoznike.

Partnerji v projektu:

 • AustriaTech Federal Agency for Technological Measures Ltd., AUSTRIA – vodilni partner
 • Traffic Information Austria, AUSTRIA
 • Railway Company Slovakia, j.s.c., SLOVAKIA
 • University of Zilina, SLOVAKIA
 • Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region, SLOVENIJA
 • University of Maribor, SLOVENIJA
 • GyőrSopronEbenfurt Railway Corp., hUNGARY
 • GLI Solutions LLC, HUNGARY
 • Institute for Computer Science and Control, HUNGARY
 • ELECTRONIC SOLUTIONS SRL, ROMANIA
 • Politehnica University of Timisoara, ROMANIA
 • KORDIS JMK, CZECH REPUBLIC
 • Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb, CROATIA
 • Knowledge Hub Moldova, MOLDOVA

Pridruženi partnerji:

 • DELFI association, GERMANY
 • Priority Area 1b of the EUSDR Coordinator, SLOVENIA
 • Timisoara Metropolitan Transport Society, ROMANIA
 • National Railway Passenger Company “CFR Călători” – S.A., ROMANIA
 • Ministry of Transport, Infrastructure and Communications, ROMANIA
 • Republic of Slovenia, Ministry of Infrastructure, Land Transport Directorate, National Traffic Management Centre, SLOVENIA

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 3.005.633,41 EUR

Skupna vrednost projekta za RRA LUR: 170.065,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 144.555,25 EUR

Sofinanciranje RRA LUR (15 %): 25.509,75 EUR

Trajanje projekta:

1. julij 2020 – 31. december 2022