Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Osnovni podatki

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
T: +386 (1) 3061902
E: info(at)rralur.si
W: rralur.si
Skrajšano ime: RRA LUR
Matična številka: 1584758000
Davčna številka: SI 36213250
Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.130 (urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje)
Dejavnost po šifrantu raziskovalnih področij in podpodročij (klasifikacija ARRS): 5.04.01
Šifra SKIS: S.13133 (druge enote lokalne države)
Šifra PU: 21652
Transakcijski račun: IBAN: SI56 0126 1603 0216 558
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana
BIC: BSLJSI2X
Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana
Datum ustanovitve: 26. januar 2001 z Odlokom o ustanovitvi RRA LUR (Ur. l. RS, št. 6/01)
Pravno organizacijska oblika: Javni zavod, šifra 355
Oseba pooblaščena za zastopanje brez omejitev: mag. Lilijana Madjar

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/34357/00 in v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

ORGANI ZAVODA
Svet RRA LUR: prof. dr. Metka Tekavčič, mag. Nives Cesar, mag. Miran Gajšek, David Polutnik, Tanja Bizjan, Barbara Vrtačnik, dr. Lidija Breskvar Žaucer, dr. Alenka Rožaj Brvar, Aleš Marinček
Direktorica: mag. Lilijana Madjar
Programsko razvojni svet: 4 predstavniki zainteresirane javnosti: Genovefa Ružić, prof. dr. Zarjan Fabjančič, Borut Razdevšek in Ivan Stanič
3 predstavniki RRA LUR: Matej Gojčič, mag. Liljana Drevenšek in mag. Tina Pezdirc Nograšek