Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice

 • Ljubljanica - reka, ki povezuje
 • Naložba v vašo prihodnost

Nosilec projekta

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Občine partnerice v projektu

 • Občina Borovnica
 • Občina Brezovica
 • Mestna občina Ljubljana
 • Občina Vrhnika

Ekipa RRA LUR

 • Vodja projekta: Katja Butina

Projektna skupina

 • Irena Razpotnik, vodja
 • Matjaž Martinšek, Ivanka Stražišar, Zoran Subotič, Anja Oven, Matej Gojčič

Namen in cilji projekta

Občine Vrhnika, Borovnica, Brezovica in Mestna občina Ljubljana bodo v skupnem projektu pripravile Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice, ki bo dobra osnova za nadaljnje projekte. V okviru naloge bo pripravljen načrt urejanja plovne poti in pristanov od Vrhnike do zapornice Moste, varnostni načrt, pregledana bo zakonodaja ter lokalni predpisi ter narejena ocena vrednosti realizacije. Poleg tega bodo občine začele s promocijo rabe reke in pozneje z njenim urejanjem za vsakdanji promet, ki bo tako prispeval svoj delež k turistični ponudbi na in ob reki ter celovitemu pristopu k varovanju okolja.

Projekt Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice je začetek, saj je vzpostavitev plovne poti mogoča vse od Maroltovega izvira Ljubljanice pri Verdu do pregrade pri HE Jevnica na Savi, vključno s plovno potjo po Ižčici do mostu na Peruzzijevi ulici in s plovno potjo po spodnjem delu Kamniške Bistrice.

Z operacijo želimo pripraviti načrt urejanja plovne poti in pristanov od Vrhnike do zapornice Moste, predstaviti celoten sistem urejanja plovbe po reki Ljubljanici, plovno pot, objekte namenjene plovni poti in njenemu vzdrževanju, označiti pomembnejša križišča in njihovo ureditev ter predstaviti načrte občin za urejanje večjih javnih pristanov, ki jih občine načrtujejo. V načrtu bodo predstavljene oskrbovalne točke za ladje na reki, servisne dejavnosti in sistemi za zimovanja. Načrt bo predstavil vsak pristan, njegove funkcije in povezanost na reko in naselje kjer je lociran. Izdelan bo ob sodelovanju vseh občin in pristojnih ministrstev. Pripravil se bo tudi pregled zakonodaje in lokalnih predpisov ter predlog sprememb, ki bi bile potrebne za uresničitev načrta.

V okviru načrta sistema varnosti na plovni poti bodo k sodelovanju povabljena tudi gasilska in druga društva, pripravil se bo predlog vzpostavitve službe rečne kapitanije ter lista potrebne opreme. V okviru študije bo pripravljena ocena vrednosti realizacije in predlog financiranja javne službe rečne kapitanije ter ugotovitev referenčnega stanja kvalifikacijskih živalskih vrst in habitatnih tipov ter učinkov plovbe na vodni in obvodni ekosistem na območju od pritoka Ižčice do Vrhnike.