Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

CRE:HUB: Politike za kulturne in kreativne industrije – vozlišče inovativnega regionalnega razvoja

Program:

INTERREG  Evropa

Namen in cilji projekta:

Glavni cilj projekta je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik in programov, ki podpirajo mala in srednja podjetja s področja kulturnih in kreativnih industrij v vseh fazah njihovega življenjskega cikla, za razvoj in doseganje njihove rasti.

Politika, ki jo naslavljamo:

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020: 2.3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;  2.3.3. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji; Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij; Specifični cilj 2: Povečanje dodane vrednosti MSP;

Partnerji v projektu:

 • Basilicata Region, Italija (vodilni partner)
 •  Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, Italija
 • Regional Development Agency Centru, Romunija
 • Central Transdanubian Regional Innovation Agency  Nonprofit Ltd.
 • Madžarska; University of Latvia, Latvija
 • Culture Tourism and Institutional relation department of the Government of Navarra, Španija
 •  ADDICT – Creative Industries Portugal, Portugalska
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Financiranje:

Celotna vrednost projekta: 1.514.919,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 180.485,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 153.412,25 EUR

Sofinanciranje RRA LUR (15 %): 27.072,75  EUR

Trajanje projekta:

1. faza/ 1. 4. 2016 – 30. 9. 2018 (30 mesecev), 2. faza/ 1. 10. 2018 – 31. 3. 2021 (30 mesecev)