Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Urban Diversity: migrantsko podjetništvo in kreativnost

Zasnovan je na predpostavki, da tako v Ljubljani kot Gradcu živijo, delujejo in ustvarjajo migrantski podjetniki in podjetnice. Mesti jim sicer nudita nekatere programe vzpodbude in pomoči, vendar pa se še vedno soočajo s številnimi administrativnimi, zakonskimi in družbenimi preprekami, ki jih ovirajo pri njihovem delu kot tudi vsakdanjih aktivnostih.

Program:

Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Namen in cilj projekta:

Namen projekta Urban Diversity je pridobiti znanje za vzpostavitev konkretnih instrumentov in strategij, katerih cilj je razvijanje kreativnosti, spodbujanje delovanja malih in srednjih podjetij ter aktivna participacija in opolnomočenje migrantk in migrantov podjetnikov. V ta namen bodo znotraj projektnih aktivnosti razvite transnacionalne komunikacijske platforme in kreativna okolja, ki spodbujajo sodelovanje med migrantskimi podjetniki, kreativci, lokalnimi oblastmi in prebivalci obeh mest. Vse projektne aktivnosti so še posebej pozorne na spodbujanje politične, ekonomske in družbene enakopravnosti migrantov podjetnikov ter njihovo aktivno vključevanje v vse sfere družbenega življenja in kreativne produkcije, s posebnim poudarkom na izobraževanju in pridobivanju posebnih veščin, znanj, novih poslovnih vezi in priložnosti.

Projekt ustvarja pozitivno promocijo v družbi, ki vodi k uspešnejši integraciji migrantov podjetnikov, strpnejšemu odnosu lokalnega prebivalstva do njihovega vključevanja v družbo in preprečuje alienacijo, marginalizacijo oziroma izolacijo v družbi. Na dolgi rok pa vodi do večje kohezivnosti v obeh mestih in regiji, do večje ekonomske konkurenčnosti regije ter njene odprtosti v svet.

Partnerji v projektu:

 • Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SLO) – vodilni partner
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (SLO)
 • Oddelek za razvoj gospodarstva in turizma mesta Gradec (AUT)
 • Izobraževalna ustanova St. Martin (AUT)

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 839.934,60 EUR

Sofinanciranje ERDF (85%): 713.944,41 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 102.700,00 EUR

Sofinanciranje ERDF (85%): 87.295,00 EUR

Lastna sredstva: 15.405,00 EUR

Trajanje projekta:

1. maj 2017 – 30. april 2020