Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

SMART-MR: Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah

Program:

INTERREG  Evropa

Namen in cilji projekta:

Promet v metropolitanskih regijah povzroča zastoje in velike količine toplogrednih plinov ter s tem nalaga velike izzive oblastem pri zagotavljanju zdravih življenjskih pogojev za prebivalce in podpornega okolja za razvoj gospodarstva. Tako je glavni cilj projekta SMART-MR podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah. Za rešitev tega vprašanja bo 10 projektnih partnerjev iz 8 metropolitanskih regij (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budimpešta, Ljubljana, Rim, Porto in Barcelona) delilo svoje izkušnje s področja prometa in načrtovanja mobilnosti in v tem okviru organiziralo 7 delavnic. Za vsako delavnico bodo partnerji izdelali poglobljeno analizo obravnavane tematike, opisali dobre prakse in v njihovem okviru organizirali študijske obiske. Poleg tega bodo na delavnicah oblikovana konkretna priporočila za oblikovanje politik.

S pomočjo projektnih rezultatov, kot so priročnik trajnostnih ukrepov za dosego prožnega trajnostnega prometa v metropolitanskih regijah, zbrane in predstavljene dobre prakse in priporočila politikam ter preko diseminacijskih aktivnosti, dogodkov in konferenc ter regionalnih srečanj z zainteresiranimi deležniki, bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, kohezijske politike in programov Interreg Evrope. Poleg tega bodo rezultati služili kot orodje za svetovanje organom upravljanja in lokalnim ter regionalnim oblastem pri določanju novih prometnih politik.

Metropolitanske regije bodo pripravile in izvedle akcijske načrte za izboljšanje implementacije prometnih politik s pomočjo:

 • zagotavljanja integriranega prevoza oziroma načrtov za trajnostno mobilnost v mestih,
 • uvajanja nizkoogličnega urbanega tranzitno usmerjenega razvoja v obliki intermodalnih vozlišč in skupnih urbanih postajališč,
 • vključevanja deležnikov v projektne aktivnosti in v oblikovanje in implementacijo akcijskih načrtov.

Več na uradni spletni strani projekta: www.interregeurope.eu/smart-mr/

Partnerji v projektu:

 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (vodilni partner)
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija
 • Mesto Oslo, Agencija za urbano okolje, Norveška
 • Svet dežele Akershus, Norveška
 • Združenje lokalnih oblasti regije Göteborg, Švedska
 • Agencija za okoljske storitve regije Helsinki, Finska
 • Transportno združenje Budimpešte, Madžarska
 • Metropolitanska regija glavnega mesta Rim, Italija
 • Metropolitansko območje Porto, Portugalska
 • Metropolitanska regija Barcelona, Španija

Financiranje:

Vrednost celotnega projekta: 2.215.566,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 115.000,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 97.752,55 EUR

Lastna udeležba (15 %): 17.250,45 EUR

Financiranje podaljšanja projekta (3. faza):

Celotna vrednost podaljšanja: 420.148,00 EUR

Vrednost podaljšanja RRA LUR: 39.761,00 EUR

Sofinanciranje podaljšanja EU (85 %): 33.796,85 EUR

Sofinanciranje podaljšanja RRA LUR (15 %): 5.964,15 EUR

Trajanje projekta:

1. faza 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019
2. faza 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021
dodatna 3. faza projekta: 1. oktober 2021 – 31. marec 2023