Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Peripheral Access: Nadnacionalno sodelovanje za izboljšavo sistema javnega prometa v obrobnih regijah

Program:

Interreg Srednja Evropa

Namen in cilji projekta:

Projekt Peripheral Access se je ukvarjal z izboljšavami dostopnosti predvsem na obrobnih območjih (podeželskih, odmaknjenih ali obmejnih območjih) in v zaledju urbanih območij.  Obrobna območja z gostoto prebivalstva, manjšo od 150 prebivalcev na km2, ki pokrivajo 93 % vsega območja Evropske unije, se spopadajo z posebnimi izzivi: slabo dostopnostjo do javnega prometa, omejenimi javnimi proračuni, demografskimi spremembami v obliki odseljevanja in staranja prebivalstva ter visoko stopnjo netrajnostne, izključne in potratne uporabe osebnih avtomobilov.

V projektu so partnerji analizirali stanja na ravni EU in sodelujočih območij, izpeljali konkretne akcijske načrte in implementirali inovativne pilotne aktivnosti na treh področjih  trajnostne mobilnosti:

 • multimodalnost in integriran javni potniški promet,
 • izboljšava uporabe inteligentne komunikacijske tehnologije  in inteligentnih tehnoloških sistemov ,
 • okrepljeno sodelovanje vseh javnih in zasebnih akterjev,  pametno upravljanje in inovativno načrtovanje prometnega sistema.

Konkretni rezultati (10 regionalnih / transnacionalnih strategij, 3 orodja, 5 pilotnih akcij in 6 izobraževanj) so bili namenjeni tako uporabnikom javnega prevoza kot načrtovalcem in nosilcem odločanja. Spodbudili naj bi uporabnike osebnih avtomobilov, da bi ponovno premislili o svojih potovalnih navadah. Partnerji so vključevali prevoznike v javnem prometu, lokalne, regionalne in nacionalne institucije ter vodilne državne prometne raziskovalne organizacije, s čimer se zagotavlja najvišjo možno raven izvajanja in usmerjanja rezultatov.

Partnerji v projektu:

 • Nemško združenje za stanovanja, urbani razvoj in prostorsko načrtovanje – vodilni partner, Nemčija
 • Organ za lokalni javni promet Vogtland, Nemčija
 • Mednarodna univerza Benetke, Italija
 • Trieste Trasporti , Italija
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija
 • Inštitut za prometne študije KTI, Madžarska
 • Občina Lubin, Poljska
 • Regija Lubin, Poljska
 • KORDIS JMK – organizacija za integriran javni prevoz  Južne Moravske in mesta Brno, Češka
 • Regionalna uprava Osrednje Štajerske, Avstrija

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 2.062.228,06 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 133.498,27 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 113.498,27 EUR

Sofinanciranje RRA LUR: 20.029,11 EUR

Trajanje projekta:

1. junij 2017 – 31. maj 2020