Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Osebna izkaznica

Statistični podatki regije veljajo za leto 2017, če ni navedeno drugače.

POVRŠINA
Površina 2.334 km2
Število občin 25
Število naselij 921
PREBIVALSTVO
Število prebivalcev 537.893
Prebivalci, stari 0-14 let (v %) 15,8
Prebivalci, stari 25-64 let, s terciarno izobrazbo (v %) 35,3
Prebivalci, stari 65 ali več let (v %) 17,6
Število umrlih 4.504
IZOBRAŽEVANJE
Število učencev 48.060
Število dijakov 18.589
Število študentov 21.051
TRG DELA
Število delovno aktivnih prebivalcev 295.936
Število zaposlenih oseb 271.729
Število samozaposlenih oseb 24.207
Število registriranih brezposelnih oseb 24.845 (2016)
Stopnja delovne aktivnosti (v %) 54,5
Sopnja brezposelnosti (v %) 6,5
Povprečna mesečna bruto plača (v EUR) 1.751
GOSPODARSTVO
Število podjetij 65.412
Prihodek podjetij v mio EUR 45.134 (2016)
Bruto investicije v nova osnovna sredstva v 1.000 EUR 2.330.749 (2016)
Regionalni bruto domači proizvod (v EUR/prebivalca) 27.644
KMETIJSTVO
Število kmetijskih gospodarstev 7.621
Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva (v ha) 7,8
TURIZEM
Število ležišč 14.799
Število prihodov turistov 820.621
Število prenočitev turistov 1.498.447
OKOLJE
Količina zbranih komunalnih odpadkov v tonah 189.942 (2015)
Nastali komunalni odpadki (v kg/prebivalca) 512
Tekoči izdatki za varstvo okolja v 1.000 EUR 163.750 (2016)
Investicije za varstvo okolja v 1.000 EUR 97.721
DRUGO
Število osebnih vozil na 1000 prebivalcev 522
Izdana gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe 616

Vir: Regije v številkah 2018 (SURS)