Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Regionalni prostorski plan Ljubljanske urbane regije

Namen in cilj projekta:

Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3) med vrstami strateških prostorski planov poleg državnega in občinskih predpisuje tudi regionalni prostorski plan (RPP). Prvo generacijo regionalnih prostorskih planov naj bi regije sprejele do konca leta 2026.

Regionalni prostorski plan določa cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja ter vsebuje usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine z ohranjanjem krajinske identitete.

Ključna vloga regionalnega prostorskega plana je, da se z njim občine uskladijo in določijo zasnove prostorskih ureditev lokalnega pomena, ki segajo na območje več občin ali vplivajo na razvoj več občin.

Sprejetje tega prostorskega dokumenta je še posebej pomembno v Ljubljanski urbani regiji, kjer se vrši velik pritisk koncentracije aktivnosti in potreb nacionalnega značaja. Hkrati je pomemben tudi za prostorsko planiranje na občinski ravni, saj služi kot podlaga za pripravo strateških in izvedbenih prostorskih načrtov občin.

Več o regionalnem planiranju si lahko preberete na strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

Pripravljavec RPP LUR

ZUreP-3 določa tudi, da občine izberejo pripravljavca RPP za celotno območje regije. V Ljubljanski urbani regiji je bila za pripravljavca  RPP s strani Sveta regije LUR dne 23. 5. 2024 potrjena Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Tudi v ostalih regijah bodo RPP-je pripravljaje pristojne razvojne agencije.

Naloge pripravljavca RPP so zakonsko določene. Glavna naloga je vodenje postopka priprave, v okviru česar opravlja vse organizacijske in koordinacijske naloge.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in občine Ljubljanske urbane regije.