Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Zaključena prva obvezna strokovna podlaga za RPP LUR

 • 3. 6. 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je v torek, 21. maja 2024,  razvojnim agencijam in občinam predstavilo končni predlog strokovne podlage za regionalne prostorske plane (RPP), v katerem se na podlagi analize stanja v prostoru in razvojnih potreb določijo usmeritve za razvoj poselitve, krajine in gospodarske javne infrastrukture. Gre za prvo od treh obveznih strokovnih podlag, ki jih v procesu priprave regionalnih prostorskih aktov predpisuje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3).

Priprava prve generacije RPPjev bo potekala sočasno v vseh 12 razvojnih regijah. Na državni ravni bo pripravo RPPjev usmerjalo in koordiniralo MNVP, Direktorat za prostor in graditev. Ministrstvo želi, da je vseh 12 RPPjev izdelanih na enoten način na podlagi enotne uporabe ustreznih razpoložljivih podatkov in zato primerljivih med seboj. Obvezne strokovne podlage so zato v pristojnosti MNVP.

Strokovno podlago Analizo stanja in razvojnih potreb je po naročilu MNVP izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije skupaj s sodelavci ACER d.o.o., LOCUS d.o.o. in LUZ d.d. Regionalne razvojne agencije pri pripravi te in ostalih obveznih strokovnih podlag ne sodelujemo.

Analiza stanja in razvojnih potreb  je izdelana za celotno območje države z razdelitvijo na 12 razvojnih regij in vključuje tri vsebinske korake:

 • analizo stanja v prostoru;
 • analizo razvojnih potreb;
 • usmeritve za razvoj poselitve, razvoj v krajini in gospodarske javne infrastrukture.

Spodaj pripenjamo končna gradiva, ki se nanašajo na Ljubljansko urbano regijo. Gradiva za ostale regije pa so vam na voljo na tej povezavi.

Po formaliziranju RRA LUR kot pripravljavca RPP LUR, ki bo zaključeno s podpisom pogodbe o sofinanciranju z MNVP in sklenitvijo pogodb z vsemi občinami LUR, bomo občine LUR pozvali k odzivu na pripravljena gradiva.