Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

CulturalRoad: Kulturni, regionalni in družbeni dejavniki za premagovanje ovir pri uvedbi povezane, vključujoče in avtomatizirane mobilnosti

Program

Horizont

Namen in cilji projekta:

CulturalRoad je ambiciozen projekt, ki si prizadeva razviti inovativne metodologije in orodja za spodbujanje bolj pravične uvedbe storitev vključujoče, povezane in avtomatizirane mobilnosti (angl. Cooperative, Connected, and Automated Mobility, CCAM), pri čemer upošteva raznolikost v vseh njenih dimenzijah.

V skladu z glavnimi cilji Zelenega dogovora Evropske unije ter Strategijo za trajnostno in pametno mobilnost, CulturalRoad podpira razvoj brezhibne, pametne in varne mobilnosti v korist vseh. Projekt želi vključiti kulturno in geografsko raznolikost v strategije pravične uvedbe CCAM, da bi povečal družbeno ozaveščenost in sprejemanje storitev CCAM v različnih regijah Evrope in po svetu.

Projekt razvija inovativni participativni pristop, ki vključuje vse deležnike za dosego tega cilja. Javne oblasti, zasebni partnerji in lokalne skupnosti bodo sooblikovali načrte za uvedbo CCAM, s čimer bodo zagotovili, da so ti prilagojeni specifičnim kontekstom in potrebam. Pri razvoju načrtov bodo upoštevani vsi vidiki raznolikosti, povezani bodisi s kulturnim kontekstom, geografskim okoljem ali zunanjimi dejavniki, kot so gospodarske razmere in politični sistemi. S vključevanjem državljanov v vsak korak procesa preko intervjujev, delavnic in fokusnih skupin z različnimi segmenti prebivalstva, želi CulturalRoad zagotoviti, da načrtovanje CCAM izpolnjuje njihove potrebe po mobilnosti in koristi vsem.

Poleg tega bo CulturalRoad uvedel edinstven sistem ocenjevanja z zvezdicami s petimi kraki za oceno pravičnosti sistemov CCAM v njihovih specifičnih kontekstih. Ta sistem bo meril pet vidikov, in sicer varnost sistema, raven vključenosti, sprejemanje s strani uporabnikov, pripravljenost trenutnega omrežja ter psihološke dejavnike, ki vplivajo na uporabo. Rezultat bo skupna ocena pravičnosti, ki bo omogočila razvoj načrtovalnih orodij, temelječih na lokalnih potrebah, ter oceno več storitev CCAM znotraj istega omrežja. To bo prav tako zagotovilo, da so načrti za uvedbo CCAM, razviti v okviru projekta, prenosljivi v različna okolja in primerljivi med različnimi kulturami in geografskimi območji.

Za preverjanje svojega koncepta in metodologije bo CulturalRoad izvedel pet demonstracij v Barceloni (Španija), Karlsruheju (Nemčija), Eilatu (Izrael), Ljubljani (Slovenija) ter v regijah West Midlands in Oxfordshire (Velika Britanija). Demonstracije bodo ocenile sistem ocenjevanja zvezd z petimi kraki in okvir za participativno načrtovanje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kar bo ustvarilo znanje, smernice in priporočila za politiko, ki se bodo uporabljala v različnih okoljih in ustvarila dolgoročen pozitiven vpliv na uvedbo CCAM ter pravičnost v transportu.

Projektni partnerji:

 • ERT – European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Belgija)
 • DTU – Danmarks Tekniske Universitet (Danska)
 • TUM – Technische Universitaet Muenchen (Nemčija)
 • NTUA – Ethnicon Metsovion Polytechnion (Grčija)
 • UPC – Universitat Politecnica de Catalunya (Španija)
 • FICOSA – Ficosa ADAS, S.L.U. (Španija)
 • INIT – Init Innovative Informatikanwendungen in Transport Verkehrs und Leitsystemen GmbH (Nemčija)
 • CARNET – Fundacio Centre d’Innovacio i Tecnologia de la UPC (Španija)
 • ATM – Autoritat del Transport Metropolita (Španija)
 • ARR – Arriva Personenvervoer Nederland BV (Nizozemska)
 • EILAT – Municipality of Eilat (Izrael)
 • KIT – Karlsruher Institut fuer Technologie (Nemčija)
 • RRA LUR – Regionalna Razvojna Agencija Ljubljanske urbane regije
 • LIFT – Liftango Ltd (Velika Britanija)
 • TfWM – West Midlands Combined Authority (Velika Britanija)
 • OCC – Oxfordshire County Council (Velika Britanija)

 

Pridruženi partnerji:

 • DfT – Department for Transport (Velika Britanija)
 • IRF – International Road Federation (Češka)

 

Financiranje projekta:

Skupna vrednost projekta: 3.510.767,50 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 159.250,00 EUR

 

Trajanje projekta:

Začetek projekta: 1. maj 2024

Zaključek projekta: 30. april 2027