Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

PoLJUBA: Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja

Program:

ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Namen in cilji projekta:

Namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega Barja na površini 133 ha. Splošni cilj projekta je vzpostavljanje, izboljšanje in ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov in vrst. Specifični cilji projekta so: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju bivališč obravnavanih vrst in habitatnih tipov, obogatitev populacij nekaterih obravnavanih vrst s suplementacijo in reintrodukcijo, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst, izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Pričakovani rezultati:

 • Zagotovljeno ustrezno gospodarjenje na območju bivališč obravnavanih vrst in habitatnih tipov;
 • Uspešna suplementacija in reintrodukcija populacij nekaterih obravnavanih vrst;
 • Zmanjšan obseg razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst,
 • Izvajanje prilagojene kmetijske prakse;
 • Izboljšanje kakovosti HT ali HV (revitalizacija) na območju 60,9 ha;
 • Obnova habitatov/populacij vrst ali HT (renaturacija) na območju 65,5 ha;
 • Ohranjanje HT ali HV na območju 6,6 ha.

Partnerji v projektu:

 • Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) – vodilni partner projekta
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Financiranje:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Vrednost celotnega projekta: 4.126.452,00 EUR

Sofinanciranje EU: 3.294.045,00 EUR

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 823.511,00 EUR

Lastna sredstva partnerjev: 8.896,00 EUR

Trajanje projekta:

1. januar 2018 – 30. september 2023

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija