Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Poly5: Policentrični model planiranja lokalnega razvoja v vplivnem območju petega koridorja in posledic TEN-T

Policentrični model planiranja lokalnega razvoja v vplivnem območju petega koridorja in posledic TEN-T (Transevropskega transportnega omrežja)

Program Območje Alp

Cilj projekta je omogočiti gorskim in drugim območjem, da izkoristijo prednosti velikih prometnih projektov, namesto da zgolj trpijo njihove nezaželene okoljske in družbene posledice.

Projekt naslavlja problem marginalizacije območij v Alpah s strani velikih infrastrukturnih projektov (Major Transport Infrastructure – MTI). Z razvojem nepristranskih orodij želi projekt povečati vrednost alpskega prostora ob sočasnem razvoju glavne prometne infrastrukture. Pomemben del projekta je namenjen razvoju zbirke orodij za policentrični razvoj, s katerimi je mogoče podpirati načrtovanje, umeščanje in izvedbo velikih prometnih projektov, zlasti v alpskih območjih. S pilotnimi projekti so se ovrednotila pripravljena orodja in pripravila za vključitev v mednarodne razvojne politike na različnih nivojih političnega odločanja. Tekom projekta je bila posebna pozornost namenjena vključevanju lokalnih skupnosti v procese odločanja, iskanju kompromisnih rešitev in dvigu zavesti o problematiki med širšo lokalno javnostjo.

Rezultati projekta

V okviru projekta je bilo objavljenih preko 20 publikacij ter izvedenih38 javnih lokalnih dogodkov različnih partnerjev, 6 okroglih miz, 4 mednarodne konference partnerjev vezane na tematiko posameznih delovnih paketov in mednarodna zaključna konferenca.

Projekt je bil medijsko prepoznaven, saj je dosegel preko 100 različnih medijskih objav, izdelana je bila projektna stran s predstavitvijo projekta ter aktualnimi  dejavnostmi in rezultati projekta.

Med drugimi rezultati projekta so tudi: nabor kazalnikov, ki opredeljujejo prostorske vire alpskih območij, GIS sistem za teritorialno izmenjavo znanja – TeKnoSS, orodja za oblikovanje razvojnih scenarijev in vizij, orodja za doseganje lokalnega konsenza, transnacionalne smernice za oblikovanje skupnih strateških načrtov, model lokalnega strateškega načrtovanja implementacije MTI,   programska oprema za vrednotenje prednosti in slabosti prometnih koridorjev, študija mednarodnega sodelovanja pri implementaciji MTI, orodje za oblikovanje omilitvenih ukrepov pri implementaciji MTI, ustanovljen pilotni sklad za trajnostni razvoj SME v alpskih območjih, pilotni projekt ekonomskega izkoriščanja gradbišč, smernice za revitalizacijo zapuščenih in degradiranih območij, spletno orodje za povečanje dostopnosti suburbanih alpskih območij, lokalna celostna prometna strategija v povezavi z MTI, mednarodni MTI forum za kontinuirano oblikovanje skupnih razvojnih strategij, regionalni protokol vključevanja skupnosti, tudi lokalnih pojdetij, v valorizacijo in načrtovanje lokalnega razvoja ter smernice, kako vključiti rezultate projekta v razvojne politike EU.

Partnerji v projektu

Slovenski partner v projektu:  

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Ostali partnerji v projektu:

Pokrajina Torino (Provincia di Torino, IT), Univerza v Vidmu (Univeristà di Udine, IT), Dežela Benečija (Regione Veneto, IT), Tehniška univerza v Münchnu (Technische Universität München, DE), Departma Savoje (Conseil général de la Savoie, FR), TRANSPADANA, IT, Občina Šempeter – Vrtojba, SI, Pokrajina Gorica (Provincia di Gorizia, IT), Tehniška univerza na Dunaju (Technische Universität Wien, AU).

Financiranje

Vrednost celotnega projekta: 1.996.161€
Vrednost RRA LUR: 193.669€
Sofinanciranje EU: 147.188€ (76%)
Sofinanciranje RRA LUR: 46.481€ (24%)

Trajanje projekta

1. september 2011 –  31. oktober 2014