Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

PERFECT: Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo virov evropskih mest

Program:

INTERREG  Evropa

Namen in cilji projekta:

Zaščita, razvoj in izkoriščanje naravne dediščine v urbanih območjih zagotavlja socialne, ekonomske in okoljske storitve in je v okviru Evrope prepoznano kot “Zelena infrastruktura”. Namen projekta PERFECT je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik na področju varstva in razvoja naravne dediščine, kar bo potekalo preko ozaveščanja organov upravljanja, partnerjev in deležnikov o številnih med seboj povezanih prednostih zelene infrastrukture. Glavni cilj projekta je identifikacija, analiza in prenos dobrih praks in izkušenj politik zelene infrastrukture v glavne programe strukturnih skladov.

Politika, ki jo naslavlja projekt:

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020; 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov; 6e – Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.

Partnerji v projektu:

 • Town & Country Planning Association, Velika Britanija (vodilni partner)
 • Cornwall Council, Velika Britanija
 • South Transdanubian Regional Development Agency, Madžarska
 • Provincial Government of Styria, Department for environment and spatial planning, Avstrija
 • City of Amsterdam, Nizozemska
 • Regionalna razvoja agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija
 • Bratislava Karlova Ves Municipality, Slovaška
 • Municipality of Ferrara, Italija

Financiranje:

Celotna vrednost projekta: 2.164.376,00 EUR

Vrednost projekta RRA LUR: 235.086,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 199.823,10 EUR

Sofinanciranje RRA LUR(15 %): 35.262,90 EUR

Financiranje podaljšanja projekta:

Celotna vrednost podaljšanja: 254.822,79 EUR

Vrednost podaljšanja RRA LUR: 43.500,00 EUR

Sofinanciranje podaljšanja EU (85 %): 36.975,00 EUR

Sofinanciranje podaljšanja RRA LUR (15 %): 6.525,00 EUR

Trajanje projekta:

januar 2017 – december 2021 (podaljšano do december 2022)