Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Creative Startup: Krepitev podjetniških kapacitet sektorjev kreativnih industrij na čezmejnem območju

 • Creative Startup
 • SI-HR Evropsko teritorialno sodelovanje
 • Naložba v vašo prihodnost

Krepitev podjetniških kapacitet sektorjev kreativnih industrij na čezmejnem območju

Program

Operativni program IPA (instrument za predpristopno pomoč) Slovenija-Hrvaška 2007–2013.

Nameni in cilji projekta

Splošni cilj projekta je razviti globalno konkurenčnost kreativnega podjetništva v slovensko-hrvaškem obmejnem področju. Uresničil se bo s posredovanjem izboljšanja konkurenčnosti kreativnih podjetnikov začetnikov. Specifični čezmejni cilj pa je kreirati in implementirati skupni čezmejni sistem upravljanja in delitve virov kreativnih podjetnikov začetnikov,  s ciljem povečati njihovo globalno konkurenčnost na slovensko-hrvaškem in drugih EU tržiščih. Cilji projekta bodo doseženi z uresničenjem naslednjih podciljev: ozaveščanje o vrednosti sektorja in prikazovanje  vrednosti sektorja kreativnih industrij, izobraževanje in informiranje ciljnih skupin,  kako povečati konkurenčnost z upoštevanjem aktualnih znanstvenih in tehnoloških trendov, gradnja  partnerstva skozi kreiranje skupne strategije razvoja sektorja kreativnih industrij v slovensko-hrvaškem obmejnem področju, pa tudi na EU tržiščih, promoviranje  proizvodov in storitev ciljnih skupin, pa tudi rezultate projekta.

Projekt nudi platformo za razvoj rešitev problema nezadostne izkoriščenosti potencialov kreativnega sektorja za povečanje globalne konkurenčnosti podjetništva v Republiki Hrvaški (RH) in Republiki Sloveniji (RS) s štirimi skupinami aktivnosti. To so: analiza sektorja kreativnih industrij (podatki o kreativnem gospodarstvu v čezmejnem področju, ki so v glavnem razdrobljeni in na nek način neulovljivi),  ozaveščanje o doprinosu sektorja in prikaz vrednosti sektorja,  razvoj kapacitet, znanja in potenciala sektorja ter razvoj partnerstva in strateškega pristopa sektorju..

Ciljne skupine projekta so: kreativni podjetniki začetniki s posebnim poudarkom na mladih podjetnikih/umetnikih, ženske kreativne  podjetnice/umetnice, študenti – absolventih umetniških akademij in sorodnih fakultet),  podjetnikih v razvoju sorodnih/komplementarnih vej.

Pričakovani rezultati projekta:

 • 300 izobraženih in informiranih podjetnikov začetnikov
 • 100 predstavljenih in mreženih ustvarjalcev na čezmejnem območju
 • 2500 oseb/informirana širša javnost

Partnerji v projektu

Vodilni partner:

Mesto  Reka

Ostali partnerji:

Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., Hrvaška gospodarska zbornica, Akademija uporabnih umetnosti na Reki, Fakulteta za dizajn, Univerza na Primorskem,  Znanstveno-raziskovalno središče, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Financiranje

Vrednost celotnega projekta: 411.369,61 €

Sofinanciranje EU (85 %): 344.812,56 €

Sofinanciranje udeleženih partnerjev  (15  %): 66.557,05 €

Sofinanciranje EU za RRA LUR: 42.372,60 €

Sofinanciranje RRA LUR: 7.477,52 €

Celotna vrednost za RRA LUR: 49.850,12 €

Trajanje projekta

1. januar  2014 – 17. junij 2015

Projektna skupina

Vodja projekta:  Tina Pezdirc Nograšek

Člani projektne skupine: Aidan Cerar, strokovni sodelavec, Iris Koleša, Mojca Resinovič (vsi RRA LUR)