Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Kreativna mesta: Razvoj in promocija potencialov kreativne industrije v srednjeevropskih mestih

 • Creative cities
 • Cetral Europe Cooperating for success

Razvoj in promocija potencialov kreativne industrije v srednjeevropskih mestih

Program

Projekt je potekal v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Nameni in  cilji projekta

Glavni namen projekta CREATIVE CITIES je bila uporaba in promocija potencialov kreativnih industrij za povečanje konkurenčnosti in privlačnosti mest. Ključni cilji projekta so bili izboljšanje okvirnih  pogojev za kreativne industrije, ustanovitev grozda kreativnih industrij, promocija podjetniških znanj in konkurenčnosti kreativnih industrij, izboljšanje zunanje podobe kreativnih industrij s pomočjo transnacionalnega mreženja, izkoriščanje potencialov kreativnih industrij za regeneracijo degradiranih mestnih predelov. Partnerji smo prispevali k razpravam o zakonodaji na tem področju (Green Paper on Cultural and Creative Industries) in pripravili priporočila za druga mesta, ki bi želela promovirati potenciale kreativnih industrij. Pri tem je bilo pomembno transnacionalno sodelovanje petih primerljivih srednjeevropskih mest in tesno sodelovanje z združenjem evropskih mest EUROCITIES.

Projekt so promovirala v projekt vključena mesta Gdansk, Genova, Leipzig, Ljubljana in Pecs, ki imajo politične kompetence, da projektne rezultate integrirajo v lokalne načrte in strategije.

Partnerji v projektu

Slovenska partnerja v projektu:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER)

Ostali partnerji v projektu: 

City of Leipzig, Nemčija (koordinator),  Aufbauwerk Region Leipzig, Nemčija, Gdansk Entrepreneurship Foundation, Poljska, Municipality of Genoa – Culture Department, Italija, – City Hall of Gdansk, Poljska, Job Centre, Italija, City of Pecs, Madžarska, Cultural Innovation Competency Centre Association, Madžarska,  German Association for Housing, Urban and Spatial Development, Nemčija

Financiranje

 • Vrednost celotnega projekta: 2.555.268,00 EUR
 • Vrednost projekta za RRA LUR: 305.134,00 EUR,
 • od tega: 85 % sofinancira EU (245.766,45 EUR) in 15 % delež RRA LUR (43.370,55 EUR)

Trajanje projekta:

1. januar 2010 – 31. maj  2013