Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

EU 2020 going local

 • EU2020 Going Local

From detached Lisbon and Gothenburg Strategies to a regionalised indigenous EU 2020

Program: INTERREG IVC

Predstavitev projekta

Projekt EU 2020 going local je bil zasnovan tako, da je prispeval k učinkovitemu izvajanju Lizbonske in Göteborške strategije in nove strategije EU 2020 na lokalni in regionalni ravni. Na podlagi dejstva, da so strategije EU oblikovane in usmerjene na nacionalno raven, je bilo izvajanje prilagojeno raznolikosti evropskih ozemelj kot tudi regionalnim in lokalnim potrebam in okoliščinam. Za uspešno izvajanje politik EU je nujno potrebno aktivno sodelovanje vseh vpletenih deležnikov kot so politiki, javne institucije, upravni organi, razvojne agencije in ne nazadnje tudi lokalno prebivalstvo.

Projekt je prispeval k zmanjševanju razlik v razvitosti, saj je povezal manj izkušene regije na področju energije in trajnostnega prometa z bolj izkušenimi. Partnerstvo se je osredotočalo na vsebini “Energija in trajnostni promet”, upoštevalo pa je tudi učinke, povezane s podnebnimi spremembami in varstvom okolja.

Splošni cilj projekta je bil, da se izkušnje in dobre prakse, ki so se izkazale za zelo uspešne v eni od partnerskih regij, prenesejo v razvojne programe ostalih partnerjev, na primer programe cilja 1 ali 2. To je različnim partnerjem omogočilo izboljšanje in posodobitev regionalnih politik (npr. s sprejemom dobrih praks pridobljenih v okviru partnerstva ali v okviru novih projektov, ki se bodo začeli s pomočjo akcijskih načrtov). Da bi dosegli splošni cilj, se je projekt osredotočil na naslednje tri pod cilje:

 • Izmenjava dobrih praks vseevropskega partnerstva za razširitev znanja o dosedanjih izkušnjah in povečanje evropskega mreženja na področju energetske učinkovitosti in trajnostnega prometa.
 • Lokalni in regionalni projektni partnerji ter ostali deležniki so natančno preučili, kako je mogoče dobre prakse implementirati v programih, da bi izboljšali  regionalno politiko in razvojno načrtovanje.
 • Motiviranje lokalnih in regionalnih politikov, da tesneje sodelujejo pri oblikovanju EU strategij na področju trajnosti.

Rezultati projekta:

 • 12 uspešno prenesenih dobrih praks
 • 5 izboljšanih regionalnih politik
 • 28 zaposlenih s povečanimi sposobnostmi/znanjem
 • 50 regionalnih deležnikov s povečanimi sposobnostmi/znanjem
 • 10 sprejetih akcijskih načrtov za prihodnjo implementacijo regionalnih strategij/planov/orodij

Partnerji v projektu

 • Sörmland regional council, Švedska
 • Örebro Regional Development Council, Švedska
 • Ministry of Economic Affairs and Enenrgy NRW, Nemčija
 • City of Duisburg, Nemčija
 • RRA LUR, Slovenija
 • Riga Planning Region, Latvija
 • Zemgale Planning Region. Latvija
 • STOKE-ON-TRENT City Council, Velika Britanija
 • Municipality of Schaerbeek, Belgija
 • Ministry for sustainable development abd infrastructure, Luxemburg
 • Province of Gelderland, Nizozemska
 • Regio Achterhoek, Nizozemska
 • Local Government Yorkshire & Humber, Velika Britanija
 • Cartaxo Municipality, Portugalska

Financiranje

Vrednost celotnega projekta: 1.546.194,62 €

Vrednost EU sredstev v celotnem projektu: 1.203.457,36 €

Sofinanciranje EU: 104.493,33 € (85 %)

Sofinanciranje RRA LUR: 6.146,67 € (5 %)

Sofinanciranje iz drugih virov: 12.293,33 € (10 %)

Celotna vrednost za RRA LUR: 22.933,33 (100 %)

Trajanje projekta

1. oktober 2010 – 30. september 2012

Projektna skupina

Vodja projekta: Katja Butina, RRA LUR

Člani projektne skupine: mag. Lilijana Madjar, ISC član; Liljana Drevenšek, namestnica ISC člana; Matej Gojčič, strokovni sodelavec; Sonja Stojanović, finančni manager (vsi RRA LUR)