Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

COCO4CCI: POVEZOVALNI TRKALNIK kreativnih in kulturnih industrij

Program:

INTERREG Srednja Evropa

Cilji:

Kulturne in kreativne industrije (KKI) nimajo skupne medsektorske vizije, ki bi opredelila njihov prispevek h gospodarski in družbeni rasti v Srednji Evropi, kar je med drugim povezano s pomanjkanjem zmogljivosti za povezovanje z drugimi industrijskimi sektorji za spodbujanje razvoja inovacij. Cilj projekta COCO4CCI je reševanje tega izziva in krepitev zmogljivosti za sodelovanje med sektorjem KKI in naprednimi proizvodnjami (ang. Advanced Manufacturing/AVM).

Glavne aktivnosti:

 • Na podlagi mapiranja potenciala KKI in pripravljenega načrta bo projekt COCO4CCI razvil koncept pospeševalnika KKI, v katerem bodo sodelovala vozlišča KKI in organizacije za podporo podjetjem.
 • Usposobljeni moderatorji bodo izvajali program usposabljanja za KKI na treh področjih: tehnološki razvoj, sodobni trendi in miselnost v naprednih proizvodnjah.
 • Projekt COCO4CCI bo razvil orodja za medsektorsko povezovanje med KKI in naprednimi proizvodnjami.
 • Trajnost in prenosljivost modela sta v središču projekta COCO4CCI. Z boljšim razumevanjem orodij, ki spodbujajo inovacijske procese v sektorju KKI in naprednih proizvodnjah, bo pripravljena transnacionalna strategija projekta COCO4CCI, ki bo opredelila poglavitne razvojne smernice tega sektorja. Različni strokovnjaki in sodelujoči partnerji obeh področij bodo skupaj pripravili akcijski načrt za delovanje »povezovalnega trkalnika« po koncu projekta.

Z uspešnim izvajanjem lahko projekt COCO4CCI ustvari nove zaposlitvene možnosti v sektorju KKI in širše ter hkrati z izboljšanimi zmogljivostmi prispeva k večjemu prepoznavanju in boljši izrabi potenciala KKI v Srednji Evropi.

Partnerji v projektu:

 • Gospodarska zbornica Slovenije (Slovenija) – vodilni partner
 • Business Upper Austria (Avstrija)
 • Creative Region Linz& Upper Austria (Avstrija)
 • Creative Industry Košice (Slovaška)
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (Slovenija)
 • BWCON GmbH (Nemčija)
 • Slovak Business Agency (Slovaška)
 • CA‘ Foscari University of Venice (Italija)
 • Stuttgart Media University (Nemčija)
 • Confindustria Veneto SIAV S.p.A. (Italija)
 • Northern Chamber of Commerce (Poljska)
 • Academy of Arts in Szczecin (Poljska)

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 2.377.444,50 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR:  158.372,50 EUR

Sofinanciranje EU (85 %):  134.616,62 EUR

Trajanje projekta:

1. april 2019 – 31. marec 2022