Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Mreža P+R zbirnih središč v LUR

 • P+R: Parkiraj in prestopi
 • Naložba v vašo prihodnost

Projekt mreža P+R je uvrščen v prioritetno listo  projektov Izvedbenega načrta Regionalnega  razvojnega programa 2007–2013  za obdobje  2010–2012.  

Namen in cilji projekta

Namen  projekta je,  da se skladno s Študijo razvoja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji, pripravi projektno in gradbeno dokumentacijo potrebno za črpanje evropskih sredstev za gradnjo predvidenih 23 lokacij P+R (Parkiraj in se pelji) zbirnih središč v Ljubljanski urbani regiji. V projektu je bila izdelana prometna preveritev in dimenzioniranje vseh 23 lokacij P+R, študija izvedljivosti celotnega sistema, študija stroškov in koristi posameznih lokacij in celotnega sistema, ter idejne zasnove vseh 23 lokacij P+R, v katerih pa bo javni del parkiranja obdelan do nivoja idejnega projekta.

Rezultati projekta

 • Študija skupin središč P+R (dimenzioniranje, standardi, oprema, storitve…)
 • Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi
 • Študija lokacij (22 idejnih zasnov, 22 DIIPov)
 • Študija faznosti gradnje
 • Koordinacija projekta
 • Promocija projekta

Partnerji v projektu

Nosilni partner:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Občine partnerice v projektu:

Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Domžale,  Občina Grosuplje, Občina Kamnik, Občina Litija, Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode, Občina Moravče, Občina Škofljica, Občina Trzin, Občina Vrhnika

Projektni svet:  

Mag. Miran Gajšek – predsednik

Tone Peršak, dr. Peter Verlič, mag. Bojan Žlender, dr. Mitja Pavliha, Zoran Vitorovič, Ivan Stanič, David Polutnik in mag. Lilijana Madjar

Financiranje

Projekt se delno financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot del izvajanja Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, delno pa ga sofinancira 13 občin Ljubljanske urbane regije, ki sodelujejo v projektu.

Vrednost celotnega projekta: 1.046.337,00€

Vrednost EU sredstev v celotnem projektu: 742.899,27€

Sofinanciranje občin: 303.437,73€

Trajanje projekta

marec 2011 –  september 2014

Ekipa RRA LUR:

Vodja projekta: Matej Gojčič

Tehnična koordinacija: Katja Butina