Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

SYMBI: Simbioza za trajnostno regionalno rast in z viri učinkovito krožno gospodarstvo

Simbioza za trajnostno regionalno rast in z viri učinkovito krožno gospodarstvo

Pilotni projekt

Program:

Interreg Evropa

Namen in cilj projekta:

Splošni cilj projekta SYMBI je opolnomočiti sodelujoče regije, da oblikujejo trajnostna gospodarstva, ki bodo odporna na okoljske pritiske in podnebne spremembe.

Specifični cilj pilotnega projekta SYMBI je opolnomočenje regionalnih akterjev preko usposabljanj, za širjenje industrijske simbioze med MSP – ji z namenom povečevanja dodane vrednosti, zmanjševanja proizvodnih stroškov in okoljskih pritiskov ter podnebnih sprememb zaradi bolj učinkovite rabe virov.

V okviru projekta bomo izvedli naslednje projektne aktivnosti:

 • Izvajanje usposabljanj za predstavnike regionalnih podpornih institucij na področju krožnega gospodarstva.
 • Izvajanje usposabljanj za predstavnike regionalnih podpornih institucij na področju industrijske simbioze.
 • Mapiranje MSP – jev za vzpostavitev sodelovanja za širjenje industrijske simbioze.
 • Priprava strategije za komuniciranje s MSP – ji.
 • Priprava odprtega povabila za sodelovanje s MSP – ji na področju industrijske simbioze.
 • Sodelovanje in obiski v podjetjih.
 • Vzpostavitev konzorcijev za sodelovanje pri industrijski simbiozi.

Partnerji v projektu:

 • Fundacija FUNDECYT, Znanstveni in tehnološki park avtonomne skupnosti Extremadura, Španija (vodilni partner)
 • Regijsko ministrstvo za okolje in prostor, Andaluzija, Španija
 • Regija Malopolska, Poljska
 • Gospodarska zbornica regije Molise, Italija
 • Občina Kozani, oddelek za razvoj in načrtovanje, Grčija
 • Pannon Novum Regionalna inovacijska agencija zahodne panonske regije, Madžarska
 • Regijski svet regije Häme, Finska
 • Univerza za uporabne znanosti, Häme, Finska
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenija
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Financiranje:

Skupna vretnost projekta: 58.430,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 58.430,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 49.665,50 EUR

Sofinanciranje RRA LUR (15 %): 8.764,50  EUR

Trajanje projekta:

1. julij 2019 – 30. september 2020