Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

MUSE: Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz

Program:

INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Namen in cilji projekta:

Projekt MUSE naslavlja povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij CO2 pri mobilnosti v mestnih in izvenmestnih skupnostih čezmejnih lokalnih uprav. Namen projekta je:

 • povečanje kompetenc javnih uprav za vključevanje energetske učinkovitosti pri načrtovanju trajnostne mobilnosti,
 • krepitev čezmejnega sodelovanja med javnimi upravami s podporo raziskovalnih centrov, univerz in industrije s pomočjo čezmejne skupnosti.
 • spodbuditi inovativne storitve za nizkoogljično mobilnost z vključevanjem študentov in univerzitetnih delavcev v pilotne ukrepe, ki zagotavljajo skupne mobilnostne storitve  z napajalnimi točkami iz obnovljivih virov in vključujejo računalniški sistem za upravljanje in nadzor napajalnih to k mobilnih storitev.

Pričakovani rezultati projekta:

Analiza stanja na področju modelov trajnostne mobilnosti,

Smernice in strategije za izvedbo ukrepov, ki bodo spodbujali zmanjševanje CO2 v okviru mobilnosti in bodo uporabni pri pripravi celostnih prometnih strategij in trajnostnih energetskih akcijskih načrtov,

Akcijski načrt bo javnim upravam omogočil izvajanje strategij na  področju mobilnosti študentov in prebivalcev na čezmejnem območju,

Vzpostavitve čezmejne skupnosti, ki bo vključevala  partnerje, pridružene partnerje in druge zainteresirane skupine.

Izvedba petih pilotnih ukrepov, testiranje storitve polnjenja električnih vozil (e-kolesa, e-car sharing, varovane kolesarnice…) z uporabo energije iz obnovljivih virov in vzpostavitvijo čezmejne web aplikacije, ki bo vsebovala sistem upravljanja in nadzora storitev polnjenja vozil. Čezmejna skupnost bo prispevala k spodbujanju teh storitev in rezultatov pilotnih ukrepov preko svoje mreže.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se v okviru projekta ukvarja z modelom varne kolesarnice, ki je hkrati tudi fotovoltaična polnilnica za električna kolesa.  Prvi primer kolesarnice bo postavljen na izbranem območju.

Partnerji v projektu:

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija
 • Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, Slovenija
 • Univerza v ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut, Slovenija
 • Univerza v Trstu, Italija
 • Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Italija
 • Medobčinska teritorialna unija Noncello, Italija

Financiranje:

Celotna vrednost projekta: 1.407.133,58 EUR

Vrednost projekta RRA LUR: 227.300,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 193.205,00 EUR

Sofinanciranje RRA LUR(15 %): 34.095,00 EUR

Trajanje projekta:

1. oktober 2017 – 30. september 2020