Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Upravljanje s sušo in ohranjanje mokrišč za trajnostno urbano prihodnost

Program:

TTGS-II: Town twinning / Pobratenje med mesti Turčije in EU – II (Pobratenje za zeleno prihodnost)

Namen in cilj projekta:

Splošni cilj projekta je ustvariti skupno in trajnostno vez med Izmirjem in Ljubljano skozi krepitev dialoga, povečanjem kapacitet in izmenjavo strokovnega znanja o obvladovanju suše in izzivov, povezanih s sušo in ohranjanjem mokrišč.

Suše bodo po pričakovanjih zaradi podnebnih sprememb postajale pogostejše, intenzivnejše in dolgotrajnejše. Delta reke Gediz v Izmirju, območje izvajanja projekta v Turčiji, je močvirje mednarodnega pomena in dom tisočim živim bitjem. Ekstremno pomanjkanje vode se pričakuje že do konca tega stoletja. Na drugi strani se Slovenija sooča s povečevanjem števila požarov, poplav, ki se bodo po projekcijah nadaljevali v prihodnosti, suša pa postaja stalna spremljevalka kmetijske pridelave. Ljubljansko barje je dragoceno območje za kmetovanje, hkrati pa izjemno dragocen ekosistem na robu največjega urbanega območja v državi in kot mokrišče nujno potrebuje načrt za upravljanje s sušo in povezanimi težavami.

Rezultati:

Splošni cilj projekta nameravamo doseči skozi pet specifičnih ciljev, iz katerih sledijo naslednji rezultati:

 • Povečati prilagodljivost in odpornost Izmirja in Ljubljane proti negativnim učinkom suše;
 • Na osnovi obstoječih podatkov ustvariti lokalne, regionalne in sektorske strategije ter projekcije za prihodnje spopadanje s sušo;
 • Razviti otipljivo in trajnostno mrežo med mestoma Izmir in Ljubljano v okviru zastavljenega akcijskega načrta;
 • Spodbujati pomen delte Gediz, Ljubljanskega barja in mokrišč;
 • Povečati nivo znanja kmetovalcev, javnosti in študentov v zvezi z učinki suše in mokrišč.

Projektni partnerji:

 • Mestna občina Izmir
 • Mestna občina Ljubljana
 • Razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
 • Doğa Derneği
 • Köy Koop
 • DOPPS – BirdLife Slovenija

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 116.055,52 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 31.784,33 EUR

Projekt v celoti (100 %) financira Evropska unija, za RRA LUR: 31.784,33 EUR.

Trajanje projekta:

 1. november 2023 – 31. oktober 2024

***

Projekt financira Evropska Unija. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno RRA LUR in ne odraža nujno stališča Evropske unije.