Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

SMAPE: Izmenjava akcijskih načrtov somobilnosti

 • Logo_Smape

Program:

Interreg Evropa

Namen in cilj projekta:

Promet v evropskih mestih in regijah še vedno narašča zaradi visoke stopnje urbanizacije. Kljub vidnemu premiku k bolj trajnostnim načinom prevoza, se uporaba osebnih avtomobilov v absolutnih številkah še vedno povečuje, kar vodi do okoljsko bremenilnih emisij in zastojev. Avtomobili poleg tega zasedejo tudi ogromno prostora, kar negativno vpliva na bivanje. Izven prestolnic in večjih mest ter na podeželju, se kakovost in količina storitev javnega prevoza zmanjšujeta, kar vodi v odvisnost od avtomobila in morebitno prometno revščino. Kakovost in številčnost storitev javnega potniškega prometa se zmanjšujeta izven prestolnic in večjih mest, še posebej pa na podeželju. Številna mesta in regije se s tem izzivom soočajo z uvedbo politik, ki spodbujajo somobilnost in spodbujanjem pilotnih projektov ter uvajanjem novih storitev somobilnosti, ki prinašajo naslednje prednosti: manjša odvisnost od avtomobila; varnejše ulice po meri ljudi, in za življenje primernejše ulice; večja uporaba trajnostnih načinov mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje in javni prevoz; zmanjšanje emisij povezanih s prometom. Mnogi oblikovalci politik si prizadevajo najti ustrezna orodja in konkrentne ukrepe, ki bi spodbudili rast (novih oblik) somobilnosti.

Pričakovani rezultati projekta:

Projekt SMAPE bo spodbujal izboljšanje politik somobilnosti preko:

 • integracije somobilnosti z javnim prevozom,
 • uvajanjem mobilnosti kot storitve,
 • uporabo podatkov za spremljanje in prilagajanje politik
 • informiranja javnosti o trajnostni mobilnosti,
 • optimizacije in integracije različnih oblik mobilnosti,
 • optimizacije področnih predpisov,
 • priprave priporočil za izboljšanje politik urejanja prostora in prometa
 • in priporočila za izboljšanje Celostnih prometnih regionalnih strategij.

Partnerji v projektu:

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • Mestna občina Bremen, Nemčija – vodilni partner
 • Provinca Brescia, Italija
 • Regionalna razvojna agencija Bucharest-Ilfov, Romunija
 • Univerza West Attica, Grčija
 • Javni potniški promet Wallon, Belgija
 • Zahodna Egejska regija

Posvetovalna partnerja:

 • Autodelen.net – sistem za souporabo vozil, Belgija
 • POLIS (Promocija operativnih povezav z integriranimi storitvami) – mreža mest in regij, ki spodbujajo inovativne in trajnostne prometne rešitve, Belgija

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 2.285.846,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 188.250,00 EUR

Sofinanciranje EU (80 %): 150.600,00 EUR

Trajanje projekta:

1. marec 2023 – 31. maj 2027