Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

STAR Cities: Trajnostni turizem za privlačnost obrečnih mest

Program:

Interreg Evropa

Namen in cilj projekta:

Mnoga evropska ozemlja so razvila močne odnose z reko, ki je skozi zgodovino imela pomembno gospodarsko in družbeno vlogo. V osrčju evropskih mest ali na primestnih območjih obrežja rek ponujajo izjemno naravno, kulturno in industrijsko dediščino, tako snovno kot nesnovno. Hkrati dajejo priložnost za združevanje tradicionalnih turističnih obiskov, kot so obiski spomenikov in muzejev, z bolj naravnimi in izvirnimi kraji. Zato je razvoj obrežja resnična priložnost za evropska mesta, da ustvarijo inovativne rešitve za trajnostni razvoj turizma.

Projekt STAR Cities vključuje celoten turistični ekosistem, ki obstaja ob rekah in je pomemben za tisti specifični cilj programa Interreg Europe, ki se ukvarja z varovanjem, spodbujanjem in razvojem naravne dediščine, biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Projekt stremi k izboljšanju regionalnih politik na področju naravne in kulturne dediščine ter razvoja turizma. Eden od ciljev je tudi poziv oblikovalcem politik, da razmislijo o razvoju obrečnega območja evropskih mest kot o novi turistični ponudbi, pri tem pa se osredotočijo na trajnostni razvoj.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Izvedba treh tematskih, interaktivnih srečanj medregionalnega učenja – kombinacija študijskih obiskov in delavnice ter izmenjava izkušenj med partnerji in deležniki iz posameznih mest/območij.
 • Oblikovanje skupnih smernic politike in priporočil, ki temeljijo na rezultatih vseh tematskih delavnic.
 • Priprava regionalne ocene (Regional Assessment) z analizo stanja (State of Play) območja Ljubljanskega barja s poudarki na obrežju Ljubljanice in z vključenim centrom Ljubljane.
 • Priprava dobrih praks.
 • Priprava Akcijskega načrta (Action Plan).

Partnerji v projektu:

 • TURISTIČNA ORGANIZACIJA VAL-de-MARNE, Francija – vodilni partner
 • NECSTouR – Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism, Belgija
 • REGIJA LAZIO, Italija
 • OBČINA IX EUR V RIMU, Italija
 • MESTO HAMBURG, Nemčija
 • »KAUNAS 2022«, Litva
 • REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (RRA LUR), Slovenija

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 1.154.909,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 133.675,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 113.623,75 EUR

Trajanje projekta:

1. junij 2018 (pričetek za RRA LUR: 1. december 2019) – 31. maj  2023