Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

sPOINT: Socialno POdjetniška INformacijska Točka

Program:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru ‘Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020’, prednostne osi 3 ‘Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast’, prednostne naložbe 3.1 ‘Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev’, specifičnega cilja 3.1.1 ‘Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij’.

Namen in cilj projekta:

Namen projekta je vzpostaviti učinkovito podporno okolje za socialna podjetja. Z oblikovanjem storitev za usposabljanje v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija bo projekt prispeval h krepitvi veščin in kompetenc potencialnih socialnih podjetnikov in že obstoječih socialnih podjetnikov, povečal možnosti za ustanavljanje novih socialnih podjetij, spodbujal rast obstoječih socialnih podjetij in prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest. V okviru projekta bo omogočeno povezovanje socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom, s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg in povečanje konkurenčnosti socialnih podjetij na trgu. Z aktivnostmi informiranja, obveščanja javnosti o pomenu socialnega podjetništva ter promocijo socialnega podjetništva se bo povečevala ozaveščenost širše javnosti o pomenu socialnega podjetništva.

Cilji projekta so vzpostavitev podpornega okolja v Z kohezijski regiji, izvajanje delavnic in usposabljanj za potencialna in obstoječa socialna podjetja, izvajanje aktivnosti informiranja, promoviranja in svetovanja za potencialna in obstoječa socialna podjetja, ter vzpostavitev mreže za povezovanje organizacij s področja socialnega podjetništva ter povezovanje z lokalnimi in regionalnimi okolji ter med različnimi sektorji.

Partnerji v projektu:

 • Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj (vodilni partner)
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • Središče rotunda, Koper, so.p.
 • ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT Ljubljana (pridruženi partner)
 • Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe (pridruženi partner)
 • Ustanova Fundacija BIT Planota, so. p. (pridruženi partner)
 • RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (pridruženi partner)
 • SLOAM – Agencija za mlade (pridruženi partner)

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 176.322,79 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 40.020,00 EUR

Sofinanciranje EU (70 %) + SLO (30 %): 140.141,39 EUR

Trajanje projekta:

 1. april 2022 – 15. oktober 2023

VEČ INFORMACIJ na točkah podpornega okolja

Obstoječa socialna podjetja in tista v nastajanju se lahko obrnejo na točke podpornega okolja. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija se lahko obrnete na kontaktne točke v vseh štirih razvojnih regijah:

Ljubljanska urbana regija: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

telefon: 01 306 19 02, e-naslov: info@rralur.si

Gorenjska: Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj

telefon: 04 281 72 30, e-naslov: info@bsc-kranj.si

Obalno-kraška regija: Središče Rotunda, primorski družbeni Center, Koper

telefon: 051 458 410, e-naslov: info@sredisce-rotunda.si

Goriška: RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

telefon: 041 975 411, e-naslov: ales.rra1@gmail.com

Goriška: Ustanova Fundacija BiT Planota

telefon: 05 307 40 40, e-naslov: info@planota.si

 

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete tukaj.