Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Trajnostna parkirna politika: priprava nacionalnih smernic, strokovnih podlag in nacionalne parkirne platforme

Priprava nacionalnih smernic za parkirno politiko na ravni mest in občin

Program: Tržna dejavnost, projekt financiran s strani Ministrstva za infrastrukturo

Namen in cilj projekta:

Projekt predvideva pripravo ustreznih podlag za izvajanje parkirne politike v mestih in na ravni države, omejevanje prometa v mestnih jedrih in oblikovanje nacionalnih politik glede parkiranja ter uporabe sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti. Projektno partnerstvo poleg RRA LUR, ki nastopa kot vodilni partner, sestavljajo še Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) in Inštitut za politike prostora (IPoP). V okviru projekta bodo pripravljene nacionalne smernice za parkirne politike na ravni mest in občin, ki bodo vključevale parkirne normative v prostorskem načrtovanju, vzorčne odloke in pogoje za občinske prostorske načrte (OPN) in sprotno preveritev z izvedbo pilotnih projektov v dveh slovenskih mestih. Smernice bodo strokovna podlaga in pomoč občinam, ki bodo pripravljale načrte izvedbe parkirne politike, kot je predvideno v predlogu Zakona o celostnem prometnem načrtovanju.

 

Partnerji v projektu:

 • RRA LUR – Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • LUZ – Ljubljanski urbanistični zavod
 • IPoP – Inštitut za politike prostora

 

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 195.000,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 54.210,00 EUR

 

Trajanje projekta:
1. januar 2023 – 31. oktober 2023