Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Regijska štipendijska shema LUR

Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije (RŠS LUR) je projekt, ki temelji na partnerstvu med Regionalno razvojno agencijo, delodajalci v regiji in državo. Skladno z določbami Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

 • usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji, v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,
 • dviga ravni izobrazbene strukture,
 • zniževanja strukturne brezposelnosti,
 • vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije,
 • povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
 • pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela,
 • spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Projekt Regijska štipendijska shema je poenoten sistem sofinanciranja kadrovskih štipendij v vseh dvanajstih statističnih regijah v državi.

FINANCIRANJE KADROVSKEGA ŠTIPENDIRANJA

V projektu RŠS LUR  je 50 % SOFINANCIRANJE KADROVSKEGA ŠTIPENDIRANJA NAMENJENO DELODAJALCEM s sedežem na območju ene od 25 občin Ljubljanske urbane regije: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Mestna občina Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Kadrovska štipendija je sestavljena iz dveh delov:

1.del: zagotavlja RRA LUR v znesku 50 % dodeljene kadrovske štipendije (vendar največ v višini 30 % minimalne plače),

2.del: preostali del kadrovske štipendije zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo kadrovski štipendisti zaposlili.

Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja (2020-­2024), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 27. 1. 2020 na svoji 101. dopisni seji, se sofinanciranje kadrovskega štipendiranja dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače.

Postopke za sofinanciranje kadrovskih štipendij izvaja RRA LUR.

Pravno podlago projektu in njegovemu izvajanju s strani RRA LUR dajejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

http://www.eu-skladi.si/