Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017

 • 26. 6. 2017

Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije  z dnem 26. 6. 2017 objavlja Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Osrednjeslovenski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Navodila za oddajo vloge z vsemi potrebnimi obrazci in prilogami so objavljena na: Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za 2016/2017

Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu: lur@ljubljana.si ali barbara.kac@ljubljana.si ali na telefonski številki: 01 306 1902.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2017.