Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

CLEAR CITIES: Spodbujanje politik upravljanja mestnih odpadkov brez ogljičnega odtisa za trajnostna, varna in odporna mesta

Program:

Interreg Evropa

Cilji projekta:

Projekt si prizadeva izboljšati politike upravljanja odpadkov s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Da bi dosegli ta cilj, projekt združuje mesta Španije, Nizozemske, Švedske, Italije, Slovenije, Romunije in Bolgarije z različnimi ravnmi strokovnega na področju cikla upravljanja odpadkov (1. generiranje; 2. zbiranje; 3. transport; 4. obdelava in predelava; 5. odlaganje), ki bodo sodelovali pri identifikaciji, izmenjavi in izvajanju dobrih praks, osredotočenih na:

 • Spodbujanje zmanjšanja odpadkov in recikliranje gospodinjstev in podjetij pri viru.
 • Spodbujanje zmanjšanja emisij in učinkovitost pri zbiranju in prevozu odpadkov.
 • Izvajanje izboljšav v sistemih za ločevanje in obdelavo odpadkov za zmanjšanje odpadkov na odlagališčih z večjim ponovnim uporabljanjem, recikliranjem in okrevanjem.
 • Integracijo novih tehnologij skozi celoten proces.

Pričakovani rezultati projekta:

Projekt želi mestom, ki se soočajo z naraščajočimi zahtevami po odpadkih, hkrati pa si prizadevajo za podnebno nevtralnost, zagotoviti učinkovite in trajnostne rešitve. Projekt bo razvil celostni pristop z analizo celotnega življenjskega cikla odpadkov. S pridobivanjem znanja in izkušenj partnerjev iz prejšnjih projektov IE bo ta znanja delil na delavnicah za identifikacijo inovativnih rešitev za izboljšanje politik upravljanja odpadkov. Projekt uvaja tudi inovacije z vključevanjem najnovejših tehnologij – IoT, pametne senzorje, robotiko, blockchain, drone, AI in obogateno resničnost.

Partnerji v projektu:

 • Mestno podjetje za storitve urbanih okolij v Gijónu (EMULSA), Španija – vodilni partner
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija
 • Občina Burgas, Bolgarija
 • Občina Apeldoorn, Nizozemska
 • Razvojna agencija Langhe Monferrato in Roero, Italija
 • Regionalna razvojna agencija Bukarešta – Ilfov (BI-RDA), Romunija
 • Mesto Göteborg, Švedska

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 1.789.465,00 EUR

Vrednost za RRA LUR: 219.149,00 EUR

Sofinanciranje EU (75 %):  EUR

Sofinanciranje RRA LUR (25 %):  EUR

Trajanje projekta:

 1. april 2024 – 31. marec 2027