Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

SPOT IP: Investicijske priložnosti v Ljubljanski urbani regiji

 • SPIRIT

V okviru Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) izvajamo projekt Regionalnega skrbništva na področju internacionalizacije in tujih neposrednih investicij.

Namen projekta je v regiji identificirati, popisati, zbirati, redno ažurirati in tudi predstavljati ter komunicirati podatke oziroma informacije o investicijskih priložnostih v regiji, in sicer o:

 • regionalnih/lokalnih strateških dokumentih (strategije, OPN, OPPN, …),
 • poslovnih in drugih conah (aktivnosti, širitve, zasedenost, opremljenost, upravljanje, …),
 • tujih investicijah v regiji,
 • strukturi poslovnega okolja (podjetja, prevladujoči sektorji, proizvodi in storitve, b2b, b2c, položaj in vloga v dobaviteljskih verigah, …):
 • perspektivnih sektorjih, podjetjih in projektih,
 • najboljših podjetjih v regiji (domačih ali tujih – z oceno razvojnega potenciala),
 • perspektivnih start-up / scale-up podjetjih,
 • razvojnih projektih v podjetjih (investicijske priložnosti),
 • podjetjih z izvoznim potencialom (podjetja, ki še ne izvažajo in imajo potencial, da postanejo izvozniki ter podjetja, ki že izvažajo in imajo potencial rasti v izvozu),
 • potencialnih trgih teh podjetij.

Cilj projekta je zbiranje vseh ključnih informaciji o investicijskih priložnostih v regiji v centralni bazi podatkov, kjer bodo v primerni obliki dostopni vsem potencialnim investitorjem in drugi zainteresirani javnosti. Za ustrezen prenos podatkov bodo regionalni skrbniki izvajali tudi aktivnosti namenjene promociji investicijskih priložnosti in poslovnega okolja ter nalog samega regionalnega skrbništva. Na ta način bodo pripomogli k dvigu kompetenc na področju internacionalizacije in tujih neposrednih investicij na regionalni ravni ter posledično povečali število realiziranih investicij, delovnih mest in izvozno orientiranih podjetij.

Trajanje projekta: 1. julij 2020 – 31. julij 2023