Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Objava javnega razpisa za sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 2021/2022

 • 26. 2. 2021

Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije z dnem 26. 2. 2021 objavlja Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Navodila za oddajo vloge z vsemi potrebnimi obrazci in prilogami so objavljena TUKAJ.

Obrazec št. 1 – Prijavni obrazec, s katerim se prijavitelj prijavi na javni razpis bo objavljen na istem mestu kot  javni razpis, in sicer od 25. 10. 2021 dalje.

Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM 2020/2021«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga 4: Označba vloge).

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 25. 10. 2021 DO PORABE SREDSTEV.

Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu: vita.nelec@rralur.si ali na telefonski številki: 01 306 19 04.

 • RŠS LUR
 • Evropski socialni sklad
 • MGRT