Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Sprememba Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018

 • 15. 1. 2018

Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije z dnem 15. 1. 2018 objavlja Spremembo Javnega razpisa projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

V Javnem razpisu za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018 se pri:

 • točki 4. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja spremeni vrednost javnega razpisa in se po novem glasi:

»Vrednost javnega razpisa je 240.000,00 EUR.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena. Navodila za oddajo vloge z vsemi potrebnimi obrazci in prilogami so objavljena na: Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za 2017/2018

Dodatne informacije

na e-naslovu: meta.ukmar@ljubljana.si ali na telefonski številki: 01 306 19 04.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2018.

 • Regijska štipendijska shema LUR