Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Vavčer za oceno življenjskega cikla izdelkov (LCA) s koristmi za mala in srednja podjetja izbran kot primer dobre prakse

 • 20. 9. 2022

V okviru SYMBI delavnice za strokovni pregled praks “Mehanizmi financiranja, povezani z evropskim zelenim dogovorom in Akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo za promocijo industrijske simbioze (IS) in krožnega gospodarstva (KG)” je RRA LUR predstavila shemo vavčerjev za oceno življenjskega cikla (t.i. Life Cycle Assessment). Izbrana je bila kot ena glavnih dobrih praks z velikim potencialom prenosljivosti.

Vavčer za oceno življenjskega cikla (LCA) je eden od petnajstih vavčerjev, ki sta jih pripravila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski podjetniški sklad. Vavčerji predstavljajo dostopne in enostavne spodbude manjše vrednosti za mala in srednja podjetja (MSP), postopek pridobivanja je hiter in agilen, na voljo pa so skozi vse leto. Pomembna prednost je tudi možnost brezplačne pomoči pri pripravi vloge in zahtevka, ki jo v državah EU nudijo nacionalne mreže za podporo podjetništvu.

Vavčerska shema predstavlja priložnost za promocijo ocene življenjskega kroga kot mednarodno standardizirane metodologije, ki slovenskim MSP-jem omogoča kvantificiranje okoljskih pritiskov, povezanih z blagom in storitvami ter identifikacijo okoljskih koristi ter področij za doseganje izboljšav ob upoštevanju celotnega življenjskega cikla izdelkov. Metodologija odraža dejanske procese industrijskih vrednostnih verig in podjetjem zagotavlja dragocen vpogled, ki lahko rezultira v različnih koristih, prihrankih in nižjih negativnih okoljskih vplivih.