Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Podaljšanje projekta SYMBI

 • 1. 10. 2021

Projekt SYMBI je podaljšan za leto dni, odobrene pa so bile tudi dodatne aktivnosti. Partnerji projekta bomo tako v prihodnjem letu raziskovali, kako je pandemija COVID-19 vplivala na uresničevanje krožnega gospodarstva in industrijske simbioze v praksi, predvsem pa na dobavne verige in s tem povezane izzive, s katerimi se regije soočajo.

Nadaljevanje projekta temelji na dejstvu, da so se zaradi pandemije COVID-19 aktivnosti in prizadevanja deležnikov za prehod regij v krožno gospodarstvo zmanjšale, saj se je pozornost usmerila v odziv na izredne razmere. Zagotavljanje oskrbovalnih verig, ki je bilo nujno potrebno, pa je šlo na račun trajnosti in krožnosti. Hkrati je pandemija izpostavila tveganja, ki jih prinaša ta t.i. linearni model porabe virov, kar vzbuja skrb, ne le za okrevanje po pandemiji, temveč tudi za prihodnjo odpornost. Glede na to, da se industrijski odpadki, povpraševanje po energiji in emisije CO2 po velikih krizah običajno močno povečajo, je prehod v krožno gospodarstvo nujen.

Partnerji bodo raziskali vpliv COVID-19 na teritorialne dobavne verige in izzive, s katerimi se soočajo pri uporabi pristopov krožnega gospodarstva in industrijske simbioze (IS). Pridobljeno znanje bodo uporabili za izboljšanje svojih zmogljivosti za krizno upravljanje in identificirali 14 dobrih praks kot možne rešitve za dokumentirane vrzeli na treh medsebojno povezanih delavnicah, in sicer: o digitalnih rešitvah za spodbujanje večjega sprejemanja IS na ozemljih SYMBI, o finančnih priložnostih za uvedbo IS prek  zelenega dogovora EU ter o tem, kako spodbujati uporabo sistemov poročanja in certificiranja. Vzporedno bodo partnerji izvajali sestanke, različna srečanja, dogodke in seminarje za prenos znanj in izmenjavo izkušenj med različnimi akterji v regiji.