Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Skupna študija o vplivih pandemije covid-19, izzivih in novih priložnosti za industrijsko simbiozo

 • 15. 5. 2022

Namen skupne študije, ki so jo pripravili partnerji projekta SYMBI, je opredeliti vplive pandemije COVID-19 na prakse industrijske simbioze ter ugotoviti, kako so te prispevale h gospodarskemu okrevanju in odpornosti regionalnih gospodarstev.

Hkrati so želeli partnerji identificirati tudi tiste dobre prakse industrijske simbioze v času pandemije, ki lahko služijo kot zgled in pomoč pri nadaljnjem oblikovanju politik ter oblikovati predloge, kako lahko regionalne oblasti s politikami podprejo prakse industrijske simbioze in jih uporabijo za spodbujanje gospodarskega okrevanja in odpornosti.

Glavne ugotovitve skupne študije so:

 • Turizem je sektor, ki ga je pandemija COVID-19 najbolj prizadela.
 • Pandemija ni imela velikega učinka na načrte in aktivnosti na področju industrijske simbioze.
 • Izvedba aktivnosti za prehod v krožno gospodarstvo na področju upravljanja z odpadki je bila otežena zaradi povečanja količine nastalih odpadkov (še posebej embalaža in nerazvrščeni odpadki).
 • Prakse na področju industrijske simbioze in krožnega gospodarstva so poleg inovacij podjetij podprle okrevanje in odpornost regionalnih gospodarstev in podjetij.
 • Organi, odgovorni za politike, bi morali takšne prakse spodbujati in prispevati k razširitvi regionalnih poslovnih mrež in inovacijskih poti.