Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Priprava prve generacije regionalnih prostorskih planov – sestanek z MNVP

 • 29. 3. 2024

Priprava prve generacije regionalnih prostorskih planov - sestanek pripravljavcev regionalnih prostorskih planov in pristojnega ministrstvaNa Gospodarski zbornici Slovenije je 25. marca 2024 potekal 4. sestanek pripravljavcev regionalnih prostorskih planov in Ministrstva za naravne vire in prostor. Sestanka se je udeležil tudi novi državni sekretar mag. Miran Gajšek, ki je uvodoma povedal, da so s sprejemom sprememb Zakona o urejanju prostora končno podani pogoji za podelitev Javnih pooblastil za vodenje postopka priprave  regionalnih prostorskih planov (RPP) izbranim pripravljavcem.

V Ljubljanski urbani regiji je bila s strani Sveta regije LUR za pripravljavca RPP potrjena Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Prav tako bodo tudi v vseh preostalih 11 regijah RPP-je pripravljale regionalne razvojne agencije. Ministrstvo naj bi razvojnim agencijam Javna pooblastila izdalo v mesecu aprilu. Po prejemu pooblastil bo vsaka od 12 razvojnih agencij z ministrstvom sklenila pogodbo o financiranju, temu pa bodo nato sledile še pogodbe o financiranju med razvojnimi agencijami in občinami.

Valentina Lavrenčič iz Sektor za strateški prostorski razvoj na Ministrstvu za naravne vire in prostor je predstavila zakonodajni ovir za sprejem RPP-jev, proces priprave in obveznosti vseh akterjev. Sofinanciranje prve generacije RPP-jev se zagotavlja s sredstvi iz državnega proračuna v višini 60 %, 40 % pa bodo krile občine. Pred začetkom financiranja bo ministrstvo za vsako posamezno razvojno regijo pripravilo ločeno finančno konstrukcijo priprave RPP-ja. Celoten znesek za pripravo vseh 12-ih RPP-jev bo znašal 5.663.000,00 EUR.

Ga. Lavrenčič je omenila tudi stanje priprave obveznih strokovnih podlag za RPP-je, ki so v celoti v pristojnosti ministrstva. Prva med njimi, Analiza stanja in razvojnih potreb, ki je že v zaključni fazi priprave, bo predstavljena vsem ključnim deležnikom na delavnici v mesecu aprilu.

Državni sekretar Gajšek je poudaril, da terminski plan, ki ga določa ZUreP-3, ostaja nespremenjen. Do konca letošnjega leta mora vsaka regija sprejeti Izhodišča za pripravo RPP, do konca leta 2025 pa izvesti javno razpravo o RPP. Prva generacija RPP-jev vseh 12 razvojnih regij mora biti sprejeta s koncem leta 2026.

Vsi prisotni so se strinjali, da bo sprejem prve generacije RPP-jev izredno pomemben korak, s katerim se bo presegla dosedanja praksa razdrobljenega občinskega in sektorskega izvajanja prostorskega načrtovanja.