Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RAILHUC Strokovno srečanje

Infrastruktura za trajnostni promet v Ljubljanski urbani regiji

V četrtek, 13. junija, je na Gospodarskem razstavišču potekalo strokovno srečanje Infrastruktura za trajnostni promet v Ljubljanski urbani regiji, ki ga je v okviru evropskega partnerskega projekta Mestna vozlišča in TEN-T omrežje (s kratico RAILHUC) organizirala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Predmetno srečanje je bilo prvo izmed treh, ki so predvidena v okviru projekta RAILHUC.

Lilijana Madjar, foto: arhiv RRA LUR

Lilijana Madjar, foto: arhiv RRA LUR

Namen strokovnega srečanja je bilo oblikovanje nabora ključnih infrastrukturnih projektov v Ljubljanski urbani regiji, ki bi v obdobju do leta 2020 omogočilipreobrazbo prometnega sistema v regiji v smeri trajnostne mobilnosti, s poudarkom na železniški infrastrukturi za javni potniški promet v regiji.

V prvem delu srečanja so bila predstavljena stališča države in regije z vidika zaključenih ter tekočih projektov. Poseben poudarek je bil na predstavitvi izhodišč projekta Mestna železniška vozlišča in TEN-T omrežje, s kratico RAILHUC. Drugi del srečanja je bil namenjen moderirani razpravi.


Prispevki z delavnice:

Resolucija o prometni politiki Slovenije, mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Državni prostorski načrti za Ljubljansko železniško vozlišče in za železniško progo LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana, mag. Lenča Helena Šolar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Obstoječe stanje, načrtovane investicije in ukrepi, mag. Franc Zemljič, Slovenske železnice – infrastruktura

Javni potniški promet v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana, mag. Miran Gajšek, Mestna občina Ljubljana

Predstavitev projekta RAILHUC in prioritetnih projektov Ljubljanske urbane regije s področja javnega potniškega prometa in infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji, Matej Gojčič, RRA LUR, namestnik direktorice

Izhodišča in metoda dela pri projektu RAILHUC, mag. Gregor Pretnar, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.