Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Srečanje slovenskih in norveških strokovnjakov za trajnostno mobilnost in turizem : “SmartMOVE” za prihodnje sodelovanje

 • 12. 9. 2023

Skladno s predvidenemi aktivnostmi projekta SmartMOVE se je od 29. avgusta do 1. septembra 2023 odvijala serija strokovnih sestankov deležnikov v Bodøju in Svolværju (Norveška). Norveški partner projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost, Nordland Research Institute (NRI), je organiziral več srečanj med vodilnim partnerjem projekta (RRA LUR), ki sta jih spremljala ključna deležnika z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije ter Mestne občine Ljubljana, in odločevalsko ravnjo, zasebnim sektorjem in izvajalci turistične ponudbe v regiji Nordland. Med glavnimi cilji srečanj so bili predstaviti aktualne izzive in načrte ter izoblikovati nove, skupne projekte na področjih trajnostne mobilnosti, trajnostnega turizma, krožnega gospodarstva in vključujočega prostorskega načrtovanja. 

Z namenom spodbuditve dinamičnega partnerstva in nadaljnjega mednarodnega sodelovanja, se je srečanje pričelo s predstavitvijo trenutnih projektov in izzivov na raziskovalnih področjih NRI. Bright Dale, raziskovalni direktor pri Nordland Research Institute (NRI), je predstavil pregled trenutnih raziskav in njihovo področje delovanja na okoljskih in socialnih temah. Predstavniki Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) so nato predstavili nazoren pregled regionalnih izzivov in projektov ter predstavili aktivnosti, ki jih izvajajo v okviru projekta SmartMOVE v skladu z regionalnimi cilji na področju mobilnosti. Staša Kraljič, strokovnjakinja za trajnostno vsakodnevno mobilnost in turizem, je predstavila sedanje in prihodnje ambicije Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS (MOPE) pri oblikovanju bolj trajnostne prometne politike, skupaj z uporabo mehkih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, krožnega gospodarstva in turizma. Vita Kontić Bezjak, strokovnjakinja za mobilnost z Mestne občine Ljubljana, je predstavila mestne ukrepe, projekte in vplive za bolj zeleno in uspešno Ljubljano. Sledili so še drugi raziskovalci iz NRI, ki so predstavili najboljše prakse iz drugih relevantnih raziskovalnih projektov, nato pa je sledila interaktivna delavnica o potencialnih projektih, ki bi predstavljali potencial za nadaljnje sodelovanje. 

Ker urbanistično načrtovanje predstavlja ključno vlogo pri razvoju trajnostnega grajenega okolja in ker je večina deležnikov projekta SmartMOVE aktivno vključenih v oblikovanje trajnostnega razvoja mest in regij, so sestanki potekali tudi v prostorih sodobno zasnovan  Mestne občine Bodø. Predstavitev Silje Ulriksen Lyngstad, načrtovalke prostora na oddelku za urbanistični razvoj v Mestni občini Bodø, je zajela inovativne strategije zelenega prostorskega načrtovanja za Bodø. Poudarek je bil na integraciji zelenih površin v urbano okolje, optimizaciji rabe zemljišča in ustvarjanju okolju prijazne infrastrukture, skladne z naravo in usmerjene k izboljšanju kakovost življenja v bližnji okolici mesta Bodø. Naslednja predstavitev, ki jo je izvedel Espen Kringlen, svetovalec za zelene gradbišča, Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti v Mestni občini Bodø, je obogatila naše znanje o širših temah zelenega javnega naročanja in pilotnih projektih na bolj trajnostno usmerjenih gradbiščih. Obe predstavitvi sta zaključili z zanimivimi vprašanji in pogovori o skupnih izzivih v urbanem okolju. Po srečanjih v mestni hiši je slovensko delegacijo skupaj z NRI, Jonas Bjørklund, arhitekt in mestni načrtovalec stavbe Mestne občine Bodø, popeljal na ogled mesta Bodø, kjer je predstavil osrednje razvojne projekte, projekte in prihodnje načrte za ozelenitev mesta.  

Čeprav je turizem močan spodbujevalec gospodarske rasti, predstavlja tudi številne okoljske in trajnostne izzive. Ker projekt SmartMOVE spodbuja trajnostne aktivnosti, ki ohranjajo naravno in kulturno dediščino regij ter zagotavljajo dobro delovanje lokalnih skupnosti, se je drugi del srečanja osredotočil na te teme. Pisarna NRI v Svolværju je nudila popolno lokacijo na območju Lofotov za predstavitve in razpravo o temah s področja trajnostnega turizma, pilotnih projektih na turističnih območjih in vprašanjih upravljanja na okoljsko ranljivejših območjih. Najprej je potekala izmenjava strokovnega znanja s Torbjørnom Ollestadsom, mestnim upravljavcem v Mestni občini Vågan, o urbanem načrtovanju, mobilnosti, turizmu in trajnosti v mestih. Sledila je predstavitev Laure Johanne Olsen, programske vodje projekta “Green islands”, o glavnih izzivih na področju upravljanja, okolja in trajnosti pri upravljanju območja Lofotov. 

V prostorih upravljalca turistične destinacije Lofotov je direktorica Line Renate Samuelsen predstavila osnovne podatke primerne za primerjavo turističnih dejavnosti, ukrepov in politik za učinkovito reševanje vprašanj turizma in trajnosti na okoljsko ranljivejših turističnih območjih. V prostorih NRI je nato sledila predstavitev Trygvea Steena, direktorja turističnega podjetja XXLofoten, ki je delil svoje dragocene izkušnje o turizmu in trajnosti ter razpravljal o realnih problemih zasebnega sektorja pri upravljanju trajnostno usmerjenega turizma na lokalni in globalni ravni. Zadnji dan obiska NRI v Svolværju se je osredotočil na ogled nekaterih turističnih območij in nam ponudil vpogled v to, kako se lokalna skupnost trudi ohraniti trajnostni turizem, zmanjševati emisije toplogrednih plinov, izboljšati dostopnost za vse turiste in lokalne prebivalce ter spreminjati način trjanostne mobilnosti v lokalni skupnosti in regiji. 

Srečanje SmartMOVE na Norveškem je predstavilo in pozitivno soočilo ambiciozne akterje ter inovativne strategije odgovornega lokalnega in regionalnega načrtovanja. Le slednje lahko krepijo tako lokalne skupnosti kot tudi prebivalce kot obiskovalce in zagotavljajo pozitivne okoljske in socialne učinke na širšem območju. Obogatitvene razprave so dokazale preoblikovalno moč mednarodnega sodelovanja in poudarile priložnosti za prihodnje sodelovanje v podobnih projektih. Udeleženci iz Slovenije in Norveške so izrazili velik interes za nadaljnje sodelovanje pri projektih, ki spodbujajo trajnostno mobilnost na odročnih območjih, demografske spremembe, krožno gospodarstvo in okolju prijazno prostorsko načrtovanje. Vsi udeleženci so spoznali, da predstavlja raznolikost partnerstva dodano vrednost nadaljnemu sodelovanju, saj se tako Slovenija kot Norveška srečujeta s podobnimi izzivi in priložnosti za izboljšanje trajnostne mobilnosti in turizma. Le v medsebojnem partnerskem sodelovalnem lahko obrnemo trenutni negativni trend razvoja podnebnih sprememb, zaščitimo naš planet in zgradimo svetlejšo, bolj trajnostno prihodnost za prihodnje generacije. 

Kako so doživeli obisk norveški partnerji? Vabljeni k slikovitemu branju: https://www.nordlandsforskning.no/en/news/2023/nordland-looking-new-ideas.