Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Nagrada Maksa Fabianija 2015

Študija plovnosti reke Ljubljanice prejela priznanje Maksa Fabianija

Fabianijeva nagrada diplomaMed petimi projekti, ki jih je žirija ocenila kot izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja in jim podelila nagrado Maksa Fabianija, so tudi Tehnične podlage za plovnost reke Ljubljanice, ki so nastale v okviru projekta Študija plovnosti reke Ljubljanice.

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) je skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) novembra 2015, že desetič podelilo nagrado in priznanje Maks Fabiani. Slednje so prejele Tehnične podlage za plovnost reke Ljubljanice.

Študija plovnosti Ljubljanice na njenem zgornjem toku od Vrhnike do mestnega območja Ljubljane predstavlja kompleksen projekt, ki poleg osrednje naloge, to je plovne rabe, daje številne pobude za načrtovanje in oblikovanje obrežij, manjših luk in privezov, za vstopne točke, za premoščanje reke – zlasti pa za varstvo narave in njeno prezentacijo obiskovalcem. Študija je odličen primer kako načrtovati v krajinskih parkih, kjer naj se poleg ohranjanja narave omogoča tudi rekreacijo, turizem, izobraževalne dejavnosti, pa tudi neovirane prometnice ter sonaravno kmetijstvo. Delo je nastajalo s sodelovanjem in upoštevanjem potreb občin, po katerih teče Ljubljanica oziroma na zadevnih odsekih reke. Upošteva številne zahteve in omejitve varstva naravne dediščine in barjanske kulturne krajine ter jih usklajuje s potrebami današnjega čas.