Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Nagrada Maksa Fabianija 2021

Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji prejela priznanje Maksa Fabianija

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije je Strategiji varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji (Strategija ZI LUR) avtorjev Gaja Trbižan in Matej Gojčič, (oba iz RRA LUR) ter Petra Vertelj Nared, Urška Kranjc, Karla Jankovič in Vita Rehberger (vse iz LUZ d. d.) podelilo Priznanje Maks Fabiani 2021.

Strategija ZI LUR, ki je nastala v okviru projekta EU projekta PERFECT, določa vizijo, cilje varstva in razvoja, tipologijo regionalne zelene infrastrukture ter ukrepe za njeno izvajanje (akcijski načrt). Dokument je bil pripravljen na podlagi celostnega pristopa načrtovanja, prostorsko načrtovalski vidik razvoja in varstva je tako povezan z vsemi funkcijami zelene infrastrukture: varstvom narave in okolja, ravnanjem z viri, razvojem in upravljanjem prostora, družbenim razvojem, zagotavljanjem bolj zdravega in kakovostnega bivalnega okolja, razvojem gospodarstva in tudi z obvladovanjem podnebnih sprememb. Pomemben vidik priprave ZI LUR je bil participativni pristop, v postopek priprave so bili namreč vključeni pomembni deležniki na občinski, regionalni in nacionalni ravni, predvsem občine LUR, strokovne službe in raziskovalne inštitucije.

Člani žirije so v svojem poročilu zapisali, da jih je vodila misel, da morajo biti nagrajena dela primeri izjemno kakovostne planerske in urbanistične prakse, kot taka pa zgled za izdelovalce, pripravljavce in naročnike, in to predvsem na področjih, ki predstavljajo najpomembnejše planerske in urbanistične izzive sodobnega časa. Zelena infrastruktura postaja v kontekstu podnebnih sprememb, demografskih sprememb in načina življenja ter urbanizacije vedno bolj pomembna tema. Zasnova zelenega sistema regije bo zato tudi ena od ključnih vsebin regionalnih prostorskih planov, novih prostorskih aktov, ki jih uvaja aktualni Zakon o urejanju prostora (ZureP-2). Regionalni prostorski plan LUR bo zapolnil vrzel med nacionalno in lokalno ravnijo načrtovanja in bo ena od poglavitnih nalog RRA LUR v prihajajočem obdobju.