Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Projekt SmartMOVE predstavljen na konferenci POLIS 2023

 • 14. 12. 2023

Konferenca POLIS, ki je letos potekala 29. in 30. novembra v Leuvenu v Belgiji je eden izmed osrednjih dogodkov v Evropi na področju trajnostne urbane mobilnosti. Konferenca je privabila raznoliko občinstvo mobilnostnih strokovnjakov, vodij podjetij in predstavnikov mest ter regij. Osrednja tematika konference je bila povezana z uvajanjem trajnostne mobilnosti v mestih in regijah z navezavo na celostno prostorsko načrtovanje. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) se je na konferenci predstavila s primerom dobre prakse razvoja in izvedbe mobilnostnih načrtov v sklopu projekta SmartMOVE.

Konferenca je obiskovalcem ponudila sodelovanje na 32 različnih delavnicah in dveh plenarnih zasedanjih. Na voljo so bili ogledi lokalnih dobrih praks uvedbe trajnostne mobilnosti, ki so bile zanimive tako za mobilnostne strokovnjake kot politične odločevalce, vodilne v mobilnostni industriji ter predstavnike mest in regij iz celotne Evrope. Mnogo udeležencev je na konferenci pridobilo nova znanja o trajnostni mobilnosti v urbanem prostoru, inovativnih modelih upravljanja ter prelomnih rešitvah na področju celostnega prometnega načrtovanja. Poleg panelov in delavnic je bilo na konferenci mogoče obiskati dvanajst različnih terenskih ogledov po mestu, preko katerih je bilo mogoče opazili številne lokalne rešitve urejanja prometa, prostorskega načrtovanja in daljinskega kolesarjenja.

Leuven, ki je bil leta 2020 priznan kot Evropska prestolnica inovacij, se ponaša s posebnim modelom vključevanja javnosti, ki tekom različnih procesov vključuje širšo javnost, institucije in okoljevarstvene organizacije pri načrtovanju in izvajanju rešitev za omilitev podnebnih sprememb, izboljšanje kakovosti življenja in omogočanju dostopne ter vključujoče mobilnosti v mestu Leuven.

Konferenca se je odprla s plenarnim zasedanjem, katerega namen je bil predstaviti pomembne ekonomske učinke naslavljanja in izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti v evropskih mestih; rdeča nit so bile stične točke trajnostne mobilnosti, gospodarske rasti, socialne kohezije in dekarbonizacije. Poudarjen je bil pomen po jasnem dialogu, s podatki podprtim odločanjem in na medsektorskem sodelovanju za premagovanje izzivov in izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti.

S predstavitvijo rezultatov projekta SmartMOVE: Pametne rešitve trajnostne mobilnosti v sekciji “Sodelovanje za inovacije” je RRA LUR poudarila pomen regionalne mobilnosti in nujnost sodelovanja za razvoj in implementacijo inovacij na regionalnem področju. Predstavila je izvedbo vključevanja podjetij v načrtovanje mobilnosti in integriranega izvajanja mobilnostnih načrtov ter prizadevanja delodajalcev za upravljanje trajnostne mobilnosti v Ljubljanski urbani regiji. S strani ostalih organizacij je bil med drugim predstavljen okoljski razvojni načrt regije Ile-de-France in primer razvoja regionalnih kolesarskih povezav na Nizozemskem.

Letošnja POLIS konferenca 2023 je znova postregla s številnimi novimi znanji na področju trajnostne mobilnosti in omogočila nova sodelovanja na področju regionalne mobilnosti. V situaciji, ko se mesta in regije še naprej soočajo z izzivi trajnostne urbane mobilnosti, dogodki, kot je POLIS, igrajo ključno vlogo pri deljenju izkušenj, najboljših mednarodnih praks in inovativnih rešitev za bolj trajnostno in vključujočo prihodnost mest in regij.